Менюта

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Следва описание на всички менюта и подменюта в LibreOffice Draw и техните диалогови прозорци.

Note.png За да ползвате командите от менютата, прозорецът с документа, с който желаете да работите, трябва да бъде избран. Също така, за да ползвате командите, свързани с даден обект в документа, обектът трябва да бъде избран.
Warning.png Менютата са контекстночувствителни. Това означава, че са достъпни тези позиции от менютата, които са уместни за текущо изпълняваната задача. Ако курсорът се намира в текст, в менютата са достъпни всички команди, нужни за редактиране на текст. Ако изберете графика в документа, ще видите в менютата всички команди, подходящи за редактиране на графика.

Файл

Менюто съдържа основните команди за работа с документи на Draw, като отваряне, затваряне и печат. За да затворите LibreOffice Draw, изберете Изход.

Редактиране

Командите в това меню служат за редактиране документите на Draw (например копиране и поставяне).

Изглед

Задава настройките за визуализиране на документи в Draw.

Вмъкване

Това меню ви позволява да вмъквате елементи като графики и помощни линии в документите на Draw.

Форматиране

Съдържа команди за форматиране на оформлението и съдържанието на документа.

Инструменти

Менюто съдържа инструменти на LibreOffice Draw и предоставя достъп до езиковите и системните настройки.

Промяна

Съдържа команди за промяна на обектите в документа.

Прозорец

Съдържа команди за манипулиране и показване на прозорците с документи.

Помощ

Менюто Помощ ви позволява да стартирате и управлявате справочната система на LibreOffice.