Definiowanie kolorów niestandardowych

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Jeżeli chcesz możesz utworzyć własny kolor i dodać go do palety kolorów.

Definiowanie własnego koloru

 1. Wybierz Format - Obszar i kliknij zakładkę Kolory. Pojawi się standardowa tabela kolorów.

  Zmiany dokonane w standardowej tabeli kolorów są zmianami stałymi i zapisywane są automatycznie.
 2. Wybierz z tabeli kolor podobny do koloru, który chcesz uzyskać. Wybrany kolor pojawi się w górnym okienku podglądu po prawej stronie tabeli.
 3. Z listy znajdującej się poniżej okienka podglądu wybierz model przestrzeni kolorów: RGB lub CMYK.

  Do drukowania w kolorze program LibreOffice używa tylko modelu kolorów RGB. Elementy sterujące modelu CMYK mają tylko ułatwić wprowadzanie wartości kolorów w oparciu o zapis CMYK.

  W modelu kolorów RGB kolory wyświetlane na ekranie komputera powstają dzięki zmieszaniu światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. W modelu RGB mieszane są trzy składniki kolorów o wartościach od 0 (czerń) do 255 (biel). W modelu CMYK w wyniku połączenia cyjanu (C), magenty (M), żółci (Y - ang. yellow) i czerni (K - ang. blacK, również od Key - kluczowy) powstają kolory stosowane przy wydrukach. Cztery kolory składowe modelu CMYK są substraktywne, a ich udział jest określany w procentach. Czerni odpowiada 100 %, a bieli 0 %.
 4. Wprowadź wartości liczbowe składowych koloru w odpowiednich okienkach. Nowy kolor pojawi się w okienku podglądu pod wyjściowym kolorem.

  Istnieje także możliwość tworzenia kolorów za pomocą widma kolorów. Kliknij przycisk Edycja. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kolor Kliknij kolor. Za pomocą ustawień Odcień, Nasycenie i Jasność dopasuj wybrany kolor.
 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 • Jeśli chcesz zastąpić kolor standardowej tabeli kolorów będący kolorem wyjściowym dla nowo utworzonego koloru kliknij przycisk Modyfikuj.
 • Jeśli chcesz dodać utworzony kolor do standardowej tabeli kolorów wprowadź jego nazwę w okienku Nazwa i kliknij przycisk Dodaj.

Related Topics

Ładowanie tabel kolorów, gradientów i kreskowania

Zamiana kolorów

Pasek kolorów