Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Dokumenty XML formuláře (XForms)

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

XForms je nový typ webových formulářů vyvinutý organizací World Wide Web Consortium. Model XForm je založen na Extensible Markup Language (XML). Model používá samostatné sekce pro popis činnosti a vzhledu formuláře. Specifikaci XForms naleznete na adrese: http://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Práce s XForms

V LibreOffice je dokument XForms speciálním typem dokumentu Writer. Režim návrhu pro dokument XForm obsahuje doplňující nástrojové lišty.

Když vytvoříte a uložíte dokument XForms, můžete dokument otevřít, vyplnit formulář a odeslat údaje na server.


Pro vytvoření nového dokumentu XForms

  1. Zvolte Soubor - Nový - Dokument s XML formulářem.

    Otevře se okno návrhu XForms v prázdném dokumentu Writer.
  2. Navrhněte formulář.
  • Vložte ovládací prvky, zvolte výchozí model v prohlížeči vlastností a zadejte vazby.
  • V datovém navigátoru přidejte element k instanci.
  • Načtěte novou instanci z XML souboru a přidejte ovládací prvky k odpovídajícím XML elementům a atributům.

Pro otevření dokumentu XForms

  • Zvolte Soubor - Otevřít a vyberte dokument XForms. Dokument XForm má stejnou příponu jako textový dokument (*.odt).

Pro úpravu dokumentu XForms

Otevřete dokument XForms a použijte následující nástrojové lišty a okna: