Arbeta med tabeller

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Data lagras i tabeller. Systemadresssboken som du använder för e-postadresser är t.ex. en tabell för adressboksdatabasen. Varje adress är en datapost som visas på en rad i tabellen. Dataposterna består av flera datafält, t.ex. fälten för förnamn och efternamn samt e-postadress.

Skapa en ny tabell med Tabellguiden

I LibreOffice kan du skapa en ny tabell med hjälp av Tabellguiden:

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya tabellen.
  2. Klicka på ikonen Tabeller i den vänstra rutan i databasfönstret.
  3. Klicka på Använd guide för att skapa tabell.

Skapa en ny tabell i designvy

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya tabellen.
  2. Klicka på ikonen Tabeller i den vänstra rutan i databasfönstret.
  3. Klicka på Skapa tabell i designvy.

Fönstret Tabellutkast visas.

Skapa en ny tabellvy

Vissa databastyper stöder tabellvyer. En tabellvy är en sökning som lagras tillsammans med databasen. För de flesta databasåtgärder kan en vy användas på samma sätt som du använder tabeller.

  1. Öppna databasfilen där du vill skapa den nya tabellvyn.
  2. Klicka på ikonen Tabeller i den vänstra rutan i databasfönstret.
  3. Klicka på Skapa tabellvy.

Då visas fönstret Vyutkast som är nästan detsamma som fönstret Sökningsutkast.


Related Topics

Använda databaser i LibreOffice Base

Databasöversikt