Arbeide med tabeller

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Data blir lagret i tabeller. For eksempel er systemadresseboka di, som du bruker til e-post-adresser, en tabell i adresseboksdatabasen. Hver adresse er en datapost, presentert som en rekke i tabellen. Datapostene består av datafelter, for eksempel feltene fornavn og etternavn, samt feltet e-post.

Lage en ny tabel med Tabellveiviser

I LibreOffice kan du lage en ny tabell ved å bruke Tabellveiviseren:

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye tabellen i.
  2. Trykk på Tabeller-ikonet i venstre felt i databasevinduet.
  3. Trykk på Lag tabell med veiviser.

Lage en ny tabell med Utformingsvisning

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye tabellen i.
  2. Trykk på Tabeller-ikonet i venstre felt i databasevinduet.
  3. Trykk på Lag tabell i utformingsvisning.

Vinduet Tabellutforming åpnes.

Lage en ny tabellutforming

Noen databasetyper støtter tabellvisninger. En tabellvisning er en forespørsel som lagres med databasen. For de fleste databaseoperasjoner kan en visning brukes som du ville brukt en tabell.

  1. Åpne databasefilen som du vil lage den nye tabellvisningen i.
  2. Trykk på Tabeller-ikonet i venstre felt i databasevinduet.
  3. Klikk på Lag tabellvisning.

Vinduet Visningsutforming åpnes. Dette vinduet har nesten samme utseende som vinduet Spørringsutforming.


Related Topics

Bruk av databaser i LibreOffice Base

Databaseoversikt