Visa en databas

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Visa en databas

Du kan visa databaser på två olika sätt i LibreOffice.

  • Välj Arkiv - Öppna om du vill öppna databasfilen.

    Med hjälp av databasfilen får du fullständig tillgång till tabeller, frågor, rapporter och formulär. Du kan redigera strukturen i tabellerna och ändra innehållet i dataposterna.
  • Välj Visa - Datakälla om du vill visa de registrerade databaserna.

    I datakällvyn kan du dra och släppa tabellfält från registrerade databaser till dokument om du vill skapa kopplade utskrifter.

Related Topics

Använda databaser i LibreOffice Base

Databasöversikt