Przeglądanie bazy danych

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Przeglądanie bazy danych

Istnieją dwie różne metody przeglądania bazy danych w pakiecie LibreOffice.

  • Wybierz Plik - Otwórz i otwórz plik bazy danych.

    Przez plik bazy danych można uzyskać pełny dostęp do tabel, kwerend, raportów i formularzy. Można dokonać edycji struktury bazy danych i zmienić zawartość rekordów danych.
  • Aby przejrzeć zarejestrowane bazy danych, wybierz Widok - Źródło danych.

    Za pomocą widoku źródła danych można przeciągać i upuszczać pola tabeli z zarejestrowanych baz danych do dokumentów oraz generować korespondencję seryjną.

Related Topics

Używanie baz danych w LibreOffice Base

Bazy danych - przegląd