Προβολή μιας βάσης δεδομένων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Προβολή μιας βάσης δεδομένων

Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι για να προβάλετε μια βάση δεδομένων στο LibreOffice.

  • Επιλέξτε Αρχείο - Άνοιγμα για να ανοίξετε το αρχείο βάσης δεδομένων.

    Το αρχείο βάσης δεδομένων σας δίνει πλήρη πρόσβαση στους πίνακες, τα ερωτήματα, τις αναφορές και τις φόρμες. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη δομή των πινάκων σας και να αλλάξετε τα περιεχόμενα των δεδομένων εγγραφής.
  • Επιλέξτε Προβολή - Προέλευση δεδομένων για να προβάλετε τις δηλωμένες βάσης δεδομένων.

    Η προβολή προέλευσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετακίνηση και απόθεση πεδίων πινάκων από δηλωμένες βάσης δεδομένων στα έγγραφά σας και για παραγωγή συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Related Topics

Χρήση βάσεων δεδομένων στο LibreOffice Base

Σύνοψη βάσης δεδομένων