Преглеждане на база от дани

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Преглеждане на база от дани

В LibreOffice има два различни начина за преглеждане на база от данни.

  • Изберете Файл - Отваряне, за да отворите файла с базата от данни.

    Файла на базата от данни ви дава пълен достъп до таблиците, заявките, справките и формулярите. Можете да редактирате структурата на таблиците и да променяте съдържанието на записите с данни.
  • Изберете Изглед - Източници на данни за да прегледате регистрираните бази от данни.

    Можете да плъзгате таблични полета от регистрираните бази от данни в изгледа с източниците на данни и да ги пускате в документите, например за да изготвяте циркулярни писма.

Related Topics

Работа с бази от данни в LibreOffice Base

Бази от данни – общ преглед