Versioner och versionsnummer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Välj Hjälp - Om LibreOffice. En dialogruta med information om programmet öppnas.
  2. Lista över kod och Wiki-bidragsgivare på LibreOffice hemsida.

Närliggande ämnen

Hjälpfönstret för LibreOffice