Fooyya'oota fi Ijaari Lakkoofsaa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Gargaarsa - Waa'ee LibreOffice fili. Kuni qaaqa odeefanno waa'ee sagantichaa qabu bana.
  2. See lists of code and Wiki contributors on the LibreOffice website.

Matadureewwan Walfakkatan

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice