Εκδόσεις και αριθμοί έκδοσης

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Επιλέξτε Βοήθεια - Πληροφορίες για το LibreOffice. Αυτό ανοίγει ένα κουτί διαλόγου που περιέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα.
  2. Δείτε τις λίστες συντελεστών κώδικα και Βίκι στην ιστοσελίδα LibreOffice.

Σχετικά θέματα

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice