Номерация на версиите

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
  1. Изберете Помощ - Относно LibreOffice. Ще се отвори диалогов прозорец с информация за програмата.
  2. Вижте списъци на сътрудниците, писали код и уикистраници, в уебсайта на LibreOffice.

Теми, свързани с показаната

Прозорецът Помощ за LibreOffice