Använda Microsoft Office och LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice kan öppna och spara dokument i Microsoft Office filformat, inklusive Microsoft Office Open XML format.

Öppna en Microsoft Office-fil

  1. Välj Arkiv - Öppna. Markera en Microsoft Office-fil i dialogrutan Öppna i LibreOffice.
MS Office-filen... ...öppnas i LibreOffice-modulen
MS Word, *.doc, *.docx LibreOffice Writer
MS Excel, *.xls, *.xlsx LibreOffice Calc
MS PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx LibreOffice Impress

Spara som en Microsoft Office-fil

  1. Välj Arkiv - Spara som.
  2. Markera ett Microsoft Office-filformat i rutan Filtyp.

Spara dokument som standard i Microsoft Office-format

  1. Välj Verktyg – Alternativ – Läs in/spara – Allmänt.
  2. Under Standardfilformat och ODF-inställningar markerar du först en dokumenttyp och sedan den filtyp du vill använda när du sparar.

Om du sparar ett dokument i fortsättningen kommmer filtypen att vara den du nyss valde. Du kan naturligtvis fortfarande markera en annan filtyp i dialogrutan Spara.

Konvertera flera Microsoft Office-filer till OpenDocument-format

Guiden Dokumentkonverterare kopierar och konverterar alla Microsoft Office-filer i en mapp till LibreOffice dokument i OpenDocument-filformat. Du kan ange vilken mapp som ska läsas och vilken mapp som de konverterade filerna ska sparas i.

  1. Välj Arkiv - Guider - Dokumentkonverterare när du vill starta guiden.

Makron i Microsoft Office och LibreOffice

Med några få undantag kan du inte köra samma makrokod i Microsoft Office och LibreOffice. Microsoft Office använder VBA-kod (Visual Basic for Applications) och LibreOffice använder Basic-kod baserad på miljön LibreOffice API (Application Program Interface). Även om det är samma programmeringsspråk så är objekten och metoderna olika.

Note.png The most recent versions of LibreOffice can run some Excel Visual Basic scripts if you enable this feature at Tools - Options' - Load/Save - VBA Properties'.

Om du använder makron i något av programmen och vill ha tillgång till samma funktioner i de andra programmen måste du redigera makrona. LibreOffice kan ladda de makron som finns i Microsoft Office-filer så att du kan visa och redigera makrokoden i Basic IDE-redigeraren i LibreOffice.

Du kan välja att bevara eller ta bort VBA-makron

Öppna ett Microsoft Office dokument som innehåller VBA-makrokod. Ändra bara det vanliga innehållet (text, celler, grafik) och rediegra inte makrona. Spara dokumentet som en Microsoft Office-filtyp. Om du öppnar filen i Microsoft Office körs VBA-makrona precis som tidigare.

Du kan ta bort VBA-makron från Microsoft Office-filer när du laddar eller sparar.

  1. Välj Verktyg – Alternativ – Läs in/spara – VBA-egenskaper och konfigurera hanteringen av VBA-makron i LibreOffice.

Närliggande ämnen

Om konvertering av Microsoft Office dokument

Öppna dokument

Öppna dokument som sparats med ett annat format

Spara dokument i andra format