Korzystanie z dokumentów Microsoft Office w pakiecie LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice może otwierać i zapisywać dokumenty w formacie Microsoft Office, w tym Microsoft Office Open XML.

Otwieranie pliku Microsoft Office

  1. Wybierz Plik - Otwórz. Zaznacz plik Microsoft Office w oknie otwierania plików programu LibreOffice.
Plik MS Office... ...zostanie otwarty w module LibreOffice
MS Word, *.doc, *.docx LibreOffice Writer
MS Excel, *.xls, *.xlsx LibreOffice Calc
MS PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx LibreOffice Impress

Zapisywanie jako plik Microsoft Office

  1. Wybierz Plik - Zapisz jako.
  2. W polu Typ pliku wybierz format pliku Microsoft Office.

Zapisywanie dokumentów domyślnie w formatach Microsoft Office

  1. Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – Ładuj/Zapisz – Ogólne.
  2. W sekcji Domyślny format plików i ustawienia ODF wybierz najpierw typ dokumentu, a następnie typ zapisywanego pliku.

Od tej pory dokument będzie zapisywany domyślnie jako wybrany Typ pliku. Oczywiście zawsze można ręcznie wybrać inny typ pliku w oknie dialogowym Zapisz.

Konwersja wielu plików Microsoft Office do formatu OpenDocument

Kreator konwersji dokumentów kopiuje i konwertuje wszystkie pliki pakietu Microsoft Office w folderze do dokumentów LibreOffice w formacie OpenDocument. Można wskazać folder do odczytywania plików oraz folder, w którym mają zostać zapisane przekonwertowane pliki.

  1. Aby uruchomić kreatora, wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.

Makra w Microsoft Office i w LibreOffice

Poza kilkoma wyjątkami, pakiety Microsoft Office oraz LibreOffice nie mogą wywoływać tego samego kodu skryptów. Pakiet Microsoft Office korzysta z kodu VBA (Visual Basic for Applications), a LibreOffice używa kodu języka Basic opartego na środowisku LibreOffice API (Application Program Interface). Mimo że język programowania jest taki sam, wykorzystywane obiekty i metody różnią się między sobą.

Note.png The most recent versions of LibreOffice can run some Excel Visual Basic scripts if you enable this feature at Tools - Options' - Load/Save - VBA Properties'.

Aby przenieść makro z jednej aplikacji do drugiej, trzeba to makro poddać edycji. Pakiet LibreOffice może załadować makra zawarte w plikach Microsoft Office; makra takie można potem przeglądać i edytować w edytorze LibreOffice Basic IDE.

Makra VBA można zachowywać lub usuwać

Otwórz dokument Microsoft Office zawierający kod makro VBA. Zmień tylko zwykłą zawartość (tekst, komórki, grafika), ale nie edytuj makr. Zapisz dokument jako typ Microsoft Office. Otwórz plik w pakiecie Microsoft Office; makra VBA działają tak, jak dotychczas.

Podczas ładowania lub zapisywania pliku Microsoft Office makra VBA można usunąć.

  1. Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje – Ładuj/Zapisz – Właściwości VBA, aby ustawić sposób obsługi makr VBA w pakiecie LibreOffice.

Tematy pokrewne

Konwersja dokumentów Microsoft Office

Otwieranie dokumentów

Otwieranie dokumentów zapisanych w innych formatach

Zapisywanie dokumentów w innych formatach