Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Stänga av automatisk URL-igenkänning

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

När du skriver text känner LibreOffice automatiskt igen om ordet kan vara en URL och ersätter det här ordet med en hyperlänk. LibreOffice formaterar hyperlänken med direkta teckenattribut (färg och understrykning) vars egenskaper hämtas från vissa teckenformatmallar.

Om du inte vill ha den automatiska URL-igenkänningen finns det flera möjligheter att ta bort den:

Ångra URL-igenkänning

  1. Om du, när du skriver, upptäcker att en bit text just har omvandlats automatiskt till en hyperlänk trycker du på Ctrl+Z för att återställa formateringen.
  2. Om du inte märker omvandlingen förrän senare kan du markera länken och välja menykommandot Format - Standardformatering.

Stänga av URL-igenkänning

  1. Läser in ett dokument av den typen som du vill ändra URL-igenkänningen för.

    Om du vill ändra URL-igenkänningen för textdokument öppnar du ett textdokument.
  2. Välj Verktyg - Alternativ för autokorrigering.
  3. I dialogrutan AutoKorrigering klickar du på fliken Alternativ.
  4. Om du avmarkerar Känn igen URL ersätts ord inte längre automatiskt med hyperlänkar.

    I LibreOffice Writer finns det två kryssrutor framför Känn igen URL: rutan i den första kolumnen gäller för senare redigering och rutan i den andra kolumnen gäller för AutoKorrigering under textinmatningen.

Related Topics

Stänga av Autokorrigering