Vklop in izklop razširjenih namigov

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Razširjeni namigi na kratko razložijo funkcijo določene ikone, polja z besedilom ali ukazov v menijih, ko kazalec miške ali kazalko zadržite na tem elementu.

Za vklop ali izklop razširjenih namigov:

  • Izberite Orodja – Možnosti' – LibreOffice – Splošno' in potrdite Razširjeni namigi.

    Kljukica označuje, da so razširjeni namigi aktivirani.

Za začasen vklop razširjenih namigov:

  • Pritisnite kombinacijo tipk dvigalka+F1, če želite razširjene namige aktivirati enkrat.

    Poleg kazalca miške se pojavi vprašaj. Ta kazalec miške s pomočjo lahko premikate preko vseh kontrolnikov, ikon in ukazov v menijih, da bi dobili opis ukaza. Kazalec miške s pomočjo se izključi, ko znova kliknete z miško.

Related Topics

Okno pomoči za LibreOffice