Włączanie i wyłączanie wskazówek rozszerzonych

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Wskazówki rozszerzone zawierają krótkie opisy funkcji ikon, pól tekstowych lub poleceń menu. Są wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na elemencie.

Aby włączyć lub wyłączyć wskazówki rozszerzone:

  • Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje' – LibreOffice – Ogólne' i zaznacz opcję Wskazówki rozszerzone.

    Znak zaznaczenia oznacza, że wskazówki rozszerzone są aktywne.

Aby tymczasowo włączyć wskazówki rozszerzone:

  • Aby jednorazowo uaktywnić wskazówki rozszerzone, naciśnij kombinację klawiszy Shift + F1.

    Obok wskaźnika myszy zostanie wyświetlony znak zapytania. Wskaźnik Pomocy można umieścić nad formantami, ikonami i poleceniami menu; spowoduje to wyświetlenie opisu elementu. Po kliknięciu myszą wskaźnik systemu Pomocy zostaje wyłączony.

Related Topics

Okno pomocy LibreOffice