Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εκτεταμένων συμβουλών

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Οι Εκτεταμένες συμβουλές προσφέρουν μια σύντομη περιγραφή της λειτουργίας ενός εικονιδίου, ενός πεδίου κειμένου ή μιας εντολής μενού όταν αφήνετε τον δείκτη σας επάνω σε αυτό το αντικείμενο.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εκτεταμένων συμβουλών:

  • Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice - Γενικά' και σημειώστε Εκτεταμένες συμβουλές.

    Ένα σημάδι ελέγχου δείχνει ότι οι εκτεταμένες συμβουλές είναι ενεργοποιημένες.

Για προσωρινή ενεργοποίηση της λειτουργίας Εκτεταμένες συμβουλές:

  • Πατήστε τα πλήκτρα συντόμευσης SHIFT+F1 για να ενεργοποιήσετε τις εκτεταμένες συμβουλές για μια φορά.

    Εμφανίζεται ένα ερωτηματικό δίπλα στο δείκτη του ποντικιού. Μπορείτε να μετακινήσετε αυτόν το Δείκτη ποντικιού βοήθειας σε όλα τα στοιχεία ελέγχου, τα εικονίδια και τα στοιχεία μενού για να εμφανιστεί μια σύντομη περιγραφή της εν λόγω εντολής. Ο Δείκτης ποντικιού βοήθειας θα απενεργοποιηθεί την επόμενη φορά που θα κάνετε κλικ στο ποντίκι.

Related Topics

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice