Slå Udvidede tips til og fra

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Udvidede tips giver en kort beskrivelse af funktionen af et konkret ikon, tekstfelt eller en menukommando, når du lader markøren hvile over det konkrete element.

For at slå Udvidede tips til og fra:

  • Vælg Funktioner - Indstillinger' - LibreOffice - Generelt', og marker Tips; Udvidede tips.

    Et flueben viser, at udvidede tips er aktiveret.

For at slå funktionen udvidede tips midlertidigt til:

  • Tryk genvejstasterne Skift+F1 for at aktivere udvidede tips.

    Et spørgsmålstegn vises ved siden af musemarkøren. Du kan flytte denne Hjælpemusemarkør rundt over alle kontrolelementer, ikoner og menukommandoer for at få en beskrivelse af kommandoen. Hjælpemusemarkøren slås fra næste gang du klikker med musen.

Related Topics

Vinduet LibreOffice Hjælp