Activació i desactivació dels consells ampliats

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Consells ampliats proporciona una breu descripció de la funció d'una icona concreta, un quadre de text o una ordre de menú quan deixeu el cursor a sobre d'aquest element.

Per activar i desactivar els consells ampliats:

  • Trieu Eines - Opcions - LibreOffice - General i activeu Consells ampliats.

    Una marca de selecció indica que els consells ampliats estan activats.

Per activar temporalment els consells ampliats:

  • Premeu les tecles de drecera Maj+F1 per activar els consells ampliats un cop.

    Apareix un interrogant al costat de la busca del ratolí. Podeu moure aquesta busca del ratolí d'ajuda sobre tots els controls, les icones i les ordres de menú per obtenir una descripció de l'ordre. La busca del ratolí d'ajuda s'inactiva la propera vegada que feu clic amb el ratolí.

Related Topics

La finestra d'ajuda del LibreOffice