Включване и изключване на разширените подсказки

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Разширените подсказки предлагат кратко описание на действието на определена икона, текстово поле или команда от меню, когато задържите курсора върху съответния елемент.

За да включите или изключите разширените подсказки:

  • Изберете Инструменти - Настройки' - LibreOffice - Общи' и отметнетеРазширени подсказки.

    Отметка в полето означава, че разширените подсказки са включени.

За да включите временно разширените подсказки:

  • Натиснете Shift+F1, за да включите еднократно разширените подсказки.

    До курсора на мишката ще се покаже въпросителна. Можете да поставите този курсор за помощ върху всеки елемент за управление, икона или команда от меню, за да получите описание на командата. Курсорът за помощ се изключва при следващото щракване с мишката.

Related Topics

Прозорецът Помощ за LibreOffice