Εργαλειοθήκες

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ανοίγει ένα υπομενού για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τις εργαλειοθήκες. Μια εργαλειοθήκη περιέχει εικονίδια και επιλογές που σας επιτρέπουν να έχετε άμεση πρόσβαση στις εντολές του LibreOffice.

Προσαρμογή

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να προσθέσετε, επεξεργαστείτε και να αφαιρέσετε εικονίδια.

Επαναφορά

Επιλέξτε Προβολή - Εργαλειοθήκες - Επαναφορά για να επαναφέρετε τις εργαλειοθήκες στην προεπιλεγμένη και εξαρτώμενη από το περιβάλλον χρήσης συμπεριφορά. Τώρα μερικές εργαλειοθήκες θα εμφανίζονται αυτόματα, αναλόγως του περιβάλλοντος χρήσης.


Related Topics

Using Toolbars