Wskazówki i wskazówki rozszerzone

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Wskazówki i wskazówki rozszerzone pomagają podczas pracy.

Wskazówki

W postaci wskazówek wyświetlane są opisy przycisków na paskach narzędzi. Aby zobaczyć wskazówkę, należy umieścić wskaźnik myszy na przycisku i poczekać na wyświetlenie wskazówki.

Wskazówki są również wyświetlane dla niektórych elementów dokumentów. Na przykład podczas przewijania długiego dokumentu są wyświetlane nazwy rozdziałów.

Tip.png Wskazówki są zawsze włączone.

Aktywna pomoc

Wskazówki rozszerzone zawierają krótkie opisy przycisków i poleceń. Aby wyświetlić wskazówkę rozszerzoną, należy nacisnąć kombinację klawiszy Shift + F1, a następnie wskazać przycisk lub polecenie.

Tip.png Jeśli zamiast zwykłych wskazówek zawsze mają być prezentowane wskazówki rozszerzone, należy je włączyć, wybierając pozycje Narzędzia – Opcje' – LibreOffice – Ogólne'.

Related Topics

Włączanie i wyłączanie wskazówek rozszerzonych

Okno pomocy LibreOffice

Zawartość - główne tematy pomocy

Indeks - przeszukiwanie przy pomocy słów kluczowych

Znajdź - przeszukiwanie pełnotekstowe

Zarządzanie zakładkami