Συμβουλές και εκτεταμένες συμβουλές

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Οι συμβουλές και οι εκτεταμένες συμβουλές παρέχουν βοήθεια στη διάρκεια της εργασίας σας.

Συμβουλές

Οι συμβουλές σας εφοδιάζουν με τα ονόματα των κουμπιών της γραμμής εργαλείων. Για να εμφανιστεί μια συμβουλή, αφήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε κάποιο κουμπί της γραμμής εργαλείων μέχρι να εμφανιστεί το όνομα του κουμπιού

Οι συμβουλές εμφανίζονται επίσης και για ορισμένα στοιχεία εγγράφου, όπως για τα ονόματα κεφαλαίων στη διάρκεια της κίνησής σας μέσα σε ένα μεγάλο έγγραφο.

Tip.png Οι συμβουλές είναι πάντα ενεργές.

Εκτεταμένες συμβουλές

Οι εκτεταμένες συμβουλές παρέχουν λεπτομερή περιγραφή των κουμπιών και των εντολών. Για να εμφανιστεί μια εκτεταμένη συμβουλή, πατήστε Shift+F1, και κατόπιν τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε κάποιο κουμπί ή εντολή.

Tip.png Εάν θέλετε πάντα εκτεταμένες συμβουλές αντί για απλές συμβουλές, ενεργοποιήστε τις εκτεταμένες συμβουλές στο Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice - Γενικά'.

Related Topics

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των εκτεταμένων συμβουλών βοήθειας

Tο παράθυρο βοήθειας του LibreOffice

Περιεχόμενα - Τα κύρια θέματα της βοήθειας

Ευρετήριο - Αναζήτηση στη βοήθεια βάσει λέξης-κλειδί

Εύρεση - Η αναζήτηση πλήρους κειμένου

Διαχείριση σελιδοδεικτών