Подсказки и разширени подсказки

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Подсказките и разширените подсказки ви предлагат помощ, докато работите.

Подсказки

Подсказките ви показват имената на бутоните от лентите с инструменти. За да видите подсказка, задръжте показалеца на мишката върху бутон от лента с инструменти, докато се покаже името му.

Подсказки се показват и за някои елементи от документите, например заглавия на глави, когато превъртате дълъг документ.

Tip.png Подсказките са винаги разрешени.

Разширени подсказки

Разширените подсказки предоставят кратки описания на бутоните и командите. За да видите разширена подсказка, натиснете Shift+F1, след което посочете бутон или команда.

Tip.png Ако желаете винаги да виждате разширените подсказки вместо кратките, включете ги чрез Инструменти - Настройки' - LibreOffice - Общи'.

Related Topics

Включване и изключване на разширените подсказки

Прозорецът Помощ за LibreOffice

Съдържание - основните теми на помощта

Азбучен указател - търсене на ключови думи в помощта

Търсене - претърсване целия текст на помощта

Управление на показалците