Okno pomocy LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Warning.png System Pomocy dla wszystkich wersji oprogramowania bazuje na tych samych plikach źródłowych. Niektóre z opisanych funkcji mogą nie być dostępne w posiadanej przez użytkownika dystrybucji oprogramowania. Niektóre funkcje występujące w danej dystrybucji mogą nie być opisane w Pomocy.

W oknie Pomoc jest wyświetlana bieżąco wybrana strona Pomocy.

Pasek narzędzi zawiera funkcje istotne do pracy z systemem pomocy:

Ikona

Ukrywa i pokazuje panel nawigacyjny

Przechodzi do poprzedniej strony

Przechodzi do następnej strony

Ikona

Przechodzi do pierwszej strony bieżącego tematu pomocy

Ikona

Drukuje bieżącą stronę

Ikona

Dodaje bieżącą stronę do zakładek

Ikona Szukaj

Otwiera okno Znajdź na tej stronie.

Te polecenia znaleźć można również w menu kontekstowym dokumentu pomocy.

Strona Pomocy

Z przeglądarki Pomocy można skopiować tekst do schowka systemu operacyjnego, korzystając ze standardowych poleceń kopiowania. Na przykład:

 1. Na stronie Pomocy zaznacz tekst, który chcesz skopiować.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+C.

Aby przeszukać bieżącą stronę pomocy:

 1. Kliknij ikonę Znajdź na tej stronie.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Znajdź na tej stronie.

  Możesz także kliknąć wewnątrz strony Pomoc i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+F.
 2. W polu Wyszukaj wprowadź tekst, który chcesz znaleźć.
 3. Wybierz żądane opcje wyszukiwania.
 4. Kliknij przycisk Znajdź.

  Aby znaleźć kolejne wystąpienie szukanej frazy na stronie, kliknij ponownie przycisk Znajdź.

Okienko nawigacji

W okienku nawigacji okna Pomoc są dostępne zakładki Zawartość, Indeks, Znajdź oraz Zakładki.

W polu listy znajdującym się na samej górze można wybrać inne LibreOfficemoduły Pomocy. Na zakładkach Indeks oraz Znajdź są zawarte tylko dane związane z wybranym LibreOffice modułem.

Zawartość Wyświetla drzewiastą strukturę głównych stron Pomocy.
Indeks Wyświetla listę słów kluczowych indeksu dla aktywnego modułu LibreOffice.
Znajdź Umożliwia przeprowadzenie wyszukiwania pełnotekstowego. Wyszukiwanie jest przeprowadzane w całym tekście Pomocy wybranego modułu LibreOffice.
Zakładki Zawiera zakładki zdefiniowane przez użytkownika. Zakładki można edytować lub usuwać. Kliknięcie zakładki powoduje przejście do odpowiedniej strony.

Related Topics

Wskazówki i wskazówki rozszerzone

Zawartość - główne tematy pomocy

Indeks - przeszukiwanie przy pomocy słów kluczowych

Znajdź - przeszukiwanie pełnotekstowe

Zarządzanie zakładkami