Tabelobjectbalk

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

De werkbalk Tabelbevat functies die u kunt gebruiken wanneer u met tabellen werkt. Deze werkbalk verschijnt wanneer u de cursor in een cel van een tabel plaatst.

Tabel

Voegt een nieuwe tabel in op de huidige dia of pagina.

Pictogram
Tabel

Lijnstijl

Klik op dit pictogram om de werkbalk Lijnstijl te openen. U kunt nu de randlijnstijl wijzigen.

Pictogram
Lijnstijl

Randkleur

Klik op het pictogram Kleur randlijn om de werkbalk Randlijn te openen waarmee u de randkleur van een object kunt veranderen.

Pictogram
Lijnkleur (van de rand)

Randen

Klik op het pictogram Randen om de werkbalk Randen te openen waarop u de rand van een bladgebied of een object kunt wijzigen.

Pictogram
Randen

Opvulstijl

Selecteer het type vulling dat u op het geselecteerde tekenobject wilt toepassen.

Cellen samenvoegen

Combineert de inhoud van de geselecteerde tabelcellen in één enkele cel.

pictogram
Cellen samenvoegen

Cellen splitsen

Splitst de cel of groep cellen horizontaal of verticaal in het aantal cellen dat u invoert.

Pictogram
Cellen splitsen

Grootte optimaliseren

Opent een werkbalk die functies bevat voor het optimaliseren van de rijen en kolommen in een tabel.

Pictogram
Grootte optimaliseren

Boven

Lijnt de inhoud van de cel uit op de bovenzijde van de cel.

Verticaal centreren

Centreert de inhoud van de cel tussen de bovenzijde en de onderzijde van de cel.

Beneden

Lijnt de inhoud van de cel uit op de onderzijde van de cel.

Rijen invoegen

Voegt een of meer rijen in de tabel in, onder de selectie. U kunt meerdere rijen invoegen via het dialoogvenster (kies Extra - Invoegen - Rijen), of door meerdere rijen te selecteren voordat u op het pictogram klikt. De tweede methode voegt rijen van dezelfde hoogte in als de oorspronkelijk geselecteerde rijen.

Pictogram
Rij invoegen

Kolom invoegen

Voegt een of meer kolommen in de tabel in, na de selectie. U kunt verschillende kolommen tegelijk invoegen via het dialoogvenster (kies Tabel - Invoegen - Kolommen), of door verschillende kolommen te selecteren voordat u op het pictogram klikt. Als de laatste methode wordt gebruikt, zullen de ingevoegde kolommen dezelfde relatieve breedte hebben als de geselecteerde.

Pictogram
Kolom invoegen

Rij verwijderen

Verwijdert de geselecteerde rij(en) uit de tabel.

Pictogram
Rij verwijderen

Kolom verwijderen

Verwijdert de geselecteerde kolom(men) uit de tabel.

Pictogram
Kolom verwijderen

Table Design

Opens the Table Design. Double-click a preview to format the table.

Table Design

Tabeleigenschappen

Specificeert de eigenschappen van de geselecteerde tabel, bijvoorbeeld: lettertypen, lettertype-effecten, randen en achtergrond.