LibreOffice Yazılımını Parametrelerle Başlatmak

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice yazılımı komut satırından başlatarak, performansı etkileyeceğiniz çeşitli parametreler atayabilirsiniz. Yalnızca deneyimli kullanıcıların komut satırı parametrelerini kullanmaları önerilir.

Note.png Normal biçimde kullanımlarda, komut satırı parametrelerinin kullanımı gerekli değildir. Parametrelerden birkaçı LibreOffice yazılım teknoloji hakkında daha derinlemesine teknik altyapı bilgisi gerektirir.

LibreOffice Yazılımını Komut Satırından Başlatmak

  1. Windows altında, Başlangıç menüsünden Çalıştırı seçin veya Linux, *BSD, ya da Mac OS X platformlarda bir kabuk (shell) açın.
  2. Windows altında, aşağıdaki metni metin alanına yazın ve TAMAMa tıklayın.
  3. UNIX-benzeri sistemlerde, aşağıdaki satırı yazın ve Returne basın:

    {install}/program/soffice {parametre}}

    Buradaki {install} ifadesini LibreOffice yazılımının kuruluş yoluyla değiştirin (örneğin, C:\Program Files\Office, veya ~/office)

    Gerektiğinde, {parametre} ifadesini aşağıdaki komut satırı parametrelerinden biri veya bir kaçıyla değiştirin.

Geçerli Komut Satırı Parametreleri

Parametre Anlamı
--help / -h / -? Kullanılabilir komut satırı parametrelerini konsola doğrulisteler.
--version Sürüm bilgisini gösterir.
--writer Boş bir Writer belgesi başlatır.
--calc Boş bir Calc belgesi başlatır.
--draw Boş bir Draw belgesi başlatır.
--impress Boş bir Impress belgesi başlatır.
--math Boş bir Math belgesi başlatır.
--global Boş bir Writer ana belgesi başlatır.
--web Boş bir HTML belgesi başlatır.
--show{dosyaadı.odp} {dosyaadı.odp} Impress dosyasını ve sunumu başlatır. Sunumun ardından düzenleme kipine geçer.
--minimized Simge durumunda başlar. Açılış ekranı görüntülenmez.
--invisible Görünmez kipte başlar.

Başlangıç logosu ve başlangıç program penceresi görünür olmaz. Ancak, LibreOffice yazılım kontrol edilebilir ve belgeler ile iletişim kutuları API ile açılabilir.

LibreOffice yazılımı bu parametre ile başlatıldığında, sadece görev yöneticisi kullanılarak (Windows) veya kill komutu kullanılarak (UNIX-tabanlı sistemlerde) durdurulabilir.

Bu, -quickstart ile birlikte kullanılamaz.

Daha fazla bilgi LibreOffice Geliştirici Kılavuzunda bulunabilir.

--norestore Sistem çökmesi ardından yeniden başlatmayı ve dosya kurtarmayı devre dışı bırakır.
--nofirststartwizard Hoş Geldiniz Sihirbazını Kapatır.
--quickstart Hızlı başlatıcıyı etkinleştirir.
--accept={UNO dizesi} LibreOffice yazılımına, "UNO Kabul Eden İŞ Parçaçcıkları"ın oluşumu üzerine "UNO Kabul Karakter Dizisi" kullanılacaktır diye uyarı verir.

Daha fazla bilgi LibreOffice Geliştirici Kılavuzunda bulunabilir.

--unaccept={UNO dizesi} --accept={UNO string} ile oluşturulmul bir kabul ediciyi kapatır. Açık tüm kabuledicicileri kapatmak için --unaccept=all kullanın.
-p {dosyaadı1} {dosyaadı2} ... {dosyaadı1} {dosyaadı2} ... dosyalarını varsayılan yazıcıda yazdırır ve durur. Açılış ekranı görünmez.

Eğer dosya adında boşluk varsa, dosya adı tırnak işaretleri içine alınmalıdır.

--pt {Yazıcıadı} {dosyaadı1} {dosyaadı2} ... {dosyaadı1} {dosyaadı2} ... dosyalarını {Yazıcıadı} yazıcısında yazdırır ve durur. Açılış ekranı görünmez.

Eğer dosya adında boşluk varsa, dosya adı tırnak işaretleri içine alınmalıdır.

-o {dosyaadı} Bir şablon dosyası bile olsa, {dosyaadı} adındaki dosyayı düzenlemek için açar.
--view {dosyaadı} {dosyaadı} adındaki dosyanın geçici bir kopyasını oluşturur ve salt-okunur biçimde açar.
-n {dosyaadı} {dosyaadı} dosyasını şablon olarak kullanarak yeni bir belge oluşturur.
--nologo Program başlatıldığında başlangıç ekranını devre dışı bırakır.
--nodefault Açılış ekranından başka bir şey göstermeden başlar.
--nolockcheck Kurulumu kullanarak uzak örneklerin kontrol edilmesini devre dışı bırakır.
--nofirststartwizard Programın Hoş Geldiniz Sihirbazı olmadan başlaması için bu parametreyi başlatma komutuna ekleyin.
--display {display} UNIX benzeri ortamlarda DISPLAY çevresel değişkeninin değerini {display}olarak ayarlar. Bu parametre UNIX benzeri ortamlardaki LibreOffice yazılımı için başlatma betiği tarafından desteklenir.
--headless Uygulamayı kullanıcı arayüzsüz kullanmanızı sağlayan "başlıksız kip"te başlatır.

Özel kip, uygulama API ile harici istemciler tarafından kontrol edildiğinde kullanılır.

--infilter={filter} İmkanı varsa bir girdi süzgeç türünü zorlar. Örneğin --infilter="Calc Office Open XML".
--convert-to output_file_extension[:output_filter_name] [--outdir output_dir] files Dosyaları yığın olarak dönüştürür. Eğer --outdir tanımlanmadıysa, o zamanmevzut dizin output_dir olarak kullanılır.
Örn. --convert-to pdf *.doc
--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc
--print-to-file [--printer-name printer_name] [--outdir output_dir] files Dosyaları dosyaya yığın olarak yazdırır. Eğer --outdir belirtilmediyse, mevcut dizin output_dir olarak kullanılır.
Örn. --print-to-file *.doc
--print-to-file --printer-name kötü_çözünürlükteki_yazıcı --outdir /home/user *.doc