Spuštění LibreOffice s parametry

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Při spuštění LibreOffice z příkazového řádku můžete určit různé parametry, které mohou ovlivnit výkon. Použití parametrů příkazové řádky doporučujeme pouze zkušeným uživatelům.

Note.png Pro normální práci není třeba používat příkazovou řádku. Některé parametry vyžadují hlubší znalost technického pozadí technologie LibreOffice.

Spuštění LibreOffice z příkazové řádky

  1. Ve Windows vyberte v Nabídce Start Spustit, na platformách Linux, *BSD nebo Mac OS X otevřete shell.
  2. V systému Windows zadejte do pole Otevřít následující text a klepněte na OK.
  3. V unixových systémech napište následující řádek textu a stiskněte Return:

    {install}/program/soffice {parametr}}

    Nahraďte {install} cestou k instalaci LibreOffice (např. C:\Program Files\Office nebo ~/office)

    Podle potřeby nahraďte {parametr} jedním či více parametry příkazové řádky z následujícího seznamu.

Platné parametry pro spuštění z příkazového řádku

Parametr Význam
--help / -h / -? Do konzole vypíše seznam dostupných parametrů.
--version Zobrazí informaci o verzi.
--writer Spustí se Writer s prázdným dokumentem.
--calc Spustí se Calc s prázdným dokumentem.
--draw Spustí se Draw s prázdným dokumentem.
--impress Spustí se Impress s prázdným dokumentem.
--math Spustí se Math s prázdným dokumentem.
--global Spustí se Writer s prázdným dokumentem.
--web Spustí se s prázdným HTML dokumentem.
--show {soubor.odp} Spustí Impress se souborem {soubor.odp} a spustí prezentaci. Po prezentaci přejde do režimu úprav.
--minimized Spustí se minimalizované. Nezobrazí se úvodní logo.
--invisible Spustí se v neviditelném režimu.

Nezobrazí se ani úvodní logo, ani okno programu. Ovšem je možné ovládat LibreOffice a otevírat dokumenty či dialogy pomocí API.

Pokud byl LibreOffice spuštěn s tímto parametrem, je možné jej ukončit pouze pomocí správce úloh (Windows) nebo příkazem kill (systém UNIX a příbuzné).

Nelze použít ve spojení s --quickstart.

Více informací se dočtete v LibreOffice Developer's Guide.

--norestore Vypne opětovné spuštění a obnovení souboru po pádu software.
--nofirststartwizard Vypne Uvítacího průvodce.
--quickstart Aktivuje Rychlé spuštění.
--accept={UNO řetězec} Upozorní LibreOffice, že po vytvoření "UNO Acceptor Threads" se použije "UNO Accept String".

Více informací se dočtete v LibreOffice Developer's Guide.

--unaccept={UNO řetězec} Zavře akceptor, který byl vytvořen pomocí --accept={UNO řetězec}. Pro zavření všech otevřený akceptorů použijte --unaccept=all.
-p {soubor1} {soubor2} ... Vytiskne soubory {soubor1} {soubor2} ... na výchozí tiskárně a skončí. Nezobrazí se úvodní logo.

Pokud název souboru obsahuje mezery, musí být uzavřen v uvozovkách.

--pt {tiskárna} {soubor1} {soubor2} ... Vytiskne soubory {soubor1} {soubor2} ... na tiskárně {tiskárna} a skončí. Nezobrazí se úvodní logo.

Pokud název souboru obsahuje mezery, musí být uzavřen v uvozovkách.

-o {soubor} Otevře soubor {soubor} pro úpravy, i když je to šablona.
--view {soubor} Vytvoří dočasnou kopii souboru {soubor} a otevře ji pouze pro čtení.
-n {soubor} Vytvoří nový dokument a použije soubor {soubor} jako šablonu.
--nologo Nezobrazí při startu programu úvodní logo.
--nodefault Spustí aplikaci a zobrazí pouze úvodní obrázek.
--nolockcheck Vypne kontrolu, zda je instalace využívána vzdáleným přístupem.
--nofirststartwizard Přidáním tohoto parametru ke spouštěcímu příkazu vypnete Uvítacího průvodce.
--display {displej} Na unixových platformách nastaví proměnnou prostředí DISPLAY na hodnotu {displej}. Tento parametr je podporován pouze na unixových platformách.
--headless Spustí aplikaci v "neviditelném režimu", který umožňuje použití aplikace bez uživatelského rozhraní.

Tento speciální režim je možné použít pro ovládání aplikace externími programy pomocí API.

--infilter={filtr} Je-li to možné, vynutí si typ vstupního filtru. Např. --infilter="Calc Office Open XML".
--convert-to pripona_vystupniho_souboru[:jmeno_vystupniho_filtru] [--outdir vystupni_adresar] soubory Hromadný převod souborů. Není-li uveden --outdir, jako výstupní adresář se použije aktuální pracovní adresář.
Např. --convert-to pdf *.doc
--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc
--print-to-file [--printer-name jmeno_tiskarny] [--outdir vystupni_adresar] soubory Hromadný tisk do souboru. Není-li uveden --outdir, jako výstupní adresář se použije aktuální pracovní adresář.
Např. --print-to-file *.doc
--print-to-file --printer-name nasty_lowres_printer --outdir /home/user *.doc