Thanh chuẩn

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.

Mới

Tạo một tài liệu LibreOffice mới.

Biểu tượng
Mới

Mở tập tin

Opens, opens a remote file or imports a file.

Biểu tượng
Mở tập tin

Lưu

Lưu lại tài liệu hiện tại.

Biểu tượng
Lưu

Lưu dạng

Lưu tài liệu hiện tại vào vị trí khác, với tên tập tin khác, và/hay với kiểu tập tin khác.

Biểu tượng
Lưu dạng

Tài liệu dạng Thư điện tử

Opens a new window in your default e-mail program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in Tools - Options - Load/Save - General is used.

Biểu tượng
E-mail Document

Sửa tập tin

Hãy dùng biểu tượng Sửa tập tin để kích hoạt hay ngừng kích hoạt chế độ chỉnh sửa.

Biểu tượng
Sửa tập tin

Gửi thư đính kèm PDF

Lưu tập tin hiện tại theo định dạng tài liệu di động (PDF) phiên bản 1.4. Tập tin PDF có thể được xem và in ra trên bất cứ nền tảng nào, bảo tồn toàn bộ định dạng gốc (gồm các ảnh), miễn là có phần mềm hỗ trợ (có nhiều chương trình đọc PDF miễn phí).

Biểu tượng
Xuất trực tiếp thành dạng PDF

In tập tin trực tiếp

Ấn biểu tượng In tập tin trực tiếp để in tài liệu hiện hành dùng những sắp đặt mặc định của máy in. Những sắp đặt cho máy in được tìm thấy trong của sổ hội thoại Thiết lập máy in, có thể kích hoạt qua mục thực đơn Thiết lập máy in.

Biểu tượng
In trực tiếp tập tin

When in Writer: - When in Calc: -

Kiểm tra chính tả

Kiểm tra tài liệu hay vùng chọn hiện thời có lỗi chính tả không.

Biểu tượng
Chính tả và Ngữ pháp

Bật/tắt tự động kiểm tra chính tả

Biểu tượng
Automatic Spell Checking On/Off

Cắt

Gỡ bỏ và sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Biểu tượng
Cắt

Chép

Sao chép vùng chọn sang bảng nháp.

Biểu tượng
Chép

When in Calc:

Dán

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Biểu tượng
Dán

Bút định dạng

Trước hết chọn một đoạn văn bản hoặc một đối tượng rồi nhấn vào biểu tượng này. Sau đó nhấn hoặc kéo sang các đoạn văn bản hay đối tượng khác để áp dụng cùng kiểu định dạng.

Nhấn vào biểu tượng Bút định dạng

Biểu tượng

trên thanh công cụ Chuẩn.

Biểu tượng
Clone Formatting

Hoàn tác

Hủy bước bạn mới làm, v.d. gọi lệnh hay gõ từ. Để chọn lệnh cần hủy, nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Hoàn tác trên thanh Chuẩn.

Biểu tượng
Hủy bước

Bước lại

Đảo ngược hành động của lệnh Hoàn tác cuối cùng. Để chọn bước bị hủy bạn muốn phục hồi, nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng Bước lại trên thanh Chuẩn.

Biểu tượng
Bước lại

Siêu Liên kết

Mở một hộp thoại cho bạn có khả năng tạo và chỉnh sửa siêu liên kết.

Biểu tượng
Hộp thoại Siêu Liên kết

When in Writer: - When in Calc: - When in Impress: == Đồ thị ==

Tạo đồ thị trong tài liệu hiện thời.

{When in Draw: == Đồ thị ==

Tạo đồ thị trong tài liệu hiện thời.

{= Bộ duyệt =

Nhấn vào biểu tượng Bật/tắt Bộ duyệt để hiển thị hay ẩn Bộ duyệt.

Biểu tượng
Bật/tắt Bộ duyệt

When in Writer: - When in Calc: -

Thu/Phóng và Xem bố trí

Giảm hay tăng kích cỡ của ô hiển thị LibreOffice trên màn hình. Hệ số thu phóng hiện thời được hiển thị dạng phần trăm trên thanh Trạng thái.

Biểu tượng
Thu/Phóng

Trợ giúp LibreOffice

Mở trang chính của Trợ giúp LibreOffice cho ứng dụng hiện thời. Bạn có thể cuộn qua các trang Trợ giúp, cũng tìm kiếm từ hay cụm từ.

biểu tượng
Trợ giúp LibreOffice

Cái này là gì?

Bật hiển thị gợi ý trợ giúp mở rộng dưới con trỏ chuột, đến khi nhấn lại.

biểu tượng
Cái này là gì?

Nạp URL

Nạp tài liệu được xác định bởi địa chỉ URL đã nhập. Bạn có thể gõ URL mới, hoặc chọn trong danh sách. LibreOffice tự động chuyển đổi các đường dẫn tập tin sang cách ghi URL.

Tip.png Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).