Zobrazení, ukotvení a skrytí oken

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Některá okna v LibreOffice je možné ukotvit, např. okno Navigátor. Tato okna je možné přesouvat, měnit jejich velikost nebo je ukotvit k okraji.

Ukotvení a uvolnění oken

K ukotvení okna vám pomůže některá z následujících možností:

  • Přetáhněte okno za záhlaví ke straně, nebo
  • Poklepejte na prázdnou oblast v okně a podržte při tom klávesu Ctrl. V okně Styly a formátování poklepejte na šedou část okna vedle ikon a podržte při tom klávesu Ctrl. Případně můžete také stisknout Ctrl+Shift+F10.

Tyto způsoby lze také použít k uvolnění ukotveného okna.

Zobrazení a skrytí ukotvených oken

Ikonka
Klepnutím na tlačítko na okraji ukotveného okna zobrazíte nebo skryjete ukotvené okno. Funkce Automatické skrytí vám umožňuje dočasně zobrazit skryté okno klepnutím na jeho okraj. Když klepnete do dokumentu, ukotvené okno se opět skryje.

Related Topics

Note.png Umístění nabídek a změna polohy okna závisí na nastavení vašeho správce oken. Abyste viděli obsah okna při změně jeho polohy, musíte to ve vašem systému nastavit, jinak uvidíte jen pohyb vnějšího rámečku.

Using Toolbars