Çizim İşlevlerini Göster

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Mevcut belgeye sekiller, çizgiler, metin ve çağrımlar ekleyebileceğiniz Çizim çubuğunu açmak veya kapatmak için tıklayın.

Standart araç çubuğundaki bir simgeyi kullanarak Writer ve Calc için Çizim araç çubuğunu açar ya da kapatır.

Simge
Çizim İşlevlerini Göster
Tip.png You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.

Seçim

Simge
Mevcut belgede nesneleri seçmenize imkan verir. Bir nesneyi seçmek için, nesneye ok ile tıklayın. Birden çok nesne seçmek için, nesnelerin etrafında imleçle basılı tutup sürükleyerek bir seçim çerçevesi oluşturun. Seçime bir nesne eklemek için, Shift'e basın ve ardından nesneye tıklayın.

Line

Simge
Mevcut belgeye sürüklediğiniz yere düz bir çizgi çizer. Çizgiyi 45 dereceye sınırlamak için, sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.
Tip.png Bir çizgiye metin girmek için çizgiye çift tıklayın ve metni yazın veya yapıştırın. Metin yönü çizgiyi çizerken sürüklediğiniz yöne karşılık gelir. Çizgiyi saklamak için Çizim Nesne Özellikleri çubuğu üzerindeki Satır Biçemi kutusu içindeki Görünmezi seçin.

Dikdörtgen

Simge
Mevcut belge içerisine sürükleyebildiğiniz bir dikdörtgen çizer. Bir kare çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun. Dikdörtgenin köşesini yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın ve istediğiniz boyuta getirmek için sürükleyin.

Elips

Simge
Mevcut belgenizde sürüklediğiniz konuma boş bir oval çizer. Ovali nereye çizmek istiyorsanız oraya tıklayın ve boyutunu ayarlayarak sürükleyin. Eğer çember çizmek isterseniz sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

Poligon

Simge

Birden fazla düz çizgi bölümünden oluşan bir çizgi çizer. Bir çizgi bölümü çizmek için sürükleyin, çizgi bitimi için tıklayın ve daha sonra yeni çizgi bölümü için tekrar sürükleyin. Çizimi bitirmek için çift tıklayın. Kapalı bir şekil oluşturmak için çizginin başladığı noktaya çift tıklayın.

Bir çokgen çizerken yeni noktların 45 derecelik açı ile yerleştirilmesi için Shift tuşuna basılı tutun.

Noktaları Düzenle kipi çokgenin her bir noktasında interaktif bir şekilde değişiklik yapmanızı sağlar.

Eğri nesne

Simge
Pürüzsüz bir Bezier eğrisi çizer. Eğrinin başlayacağı yere tıklayın, sürükleyin, bırakın ve daha sonra eğrinin sonlanacağı noktaya tıklayın. İşaretçiyi eğriye düz bir çizgi bölümü eklemek için hareket ettirin. Eğri çizimini bitirmek için çift tıklayın. Kapalı bir şekil oluşturmak için eğrinin başladığı noktaya çift tıklayın. Eğrinin yayı sürükleme miktarınız ile belirlenir.

Serbest Çizgi

Simge
Mevcut belge içerisinde sürüklerken serbes bir çizgi çizer. Çizgiyi sonlandırmak için fareyi bırakın. Kapalı bir şekil çizmek için çizginin bağladığı yer yakınında fare düğmesini bırakın.

Yay

Simge
Mevcut belge içerisine bir yay çizer. Yay çizmek için istediğiniz boyutta bir oval çizin ve daha sonra yayın başladığı noktayı tanımlamak için tıklayın. İşaretçinizi sonlandırma noktasını yerleştirmek istediğiniz yere hareket ettirin ve tıklayın. Oval üzerine tıklamanıza gerek yoktur. Bir çembere dayalı bir yay çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basın.

Elips pasta

Simge
Mevcut belgede oval yayı ve iki yarıçap çizgisi ile tanımlanan içi dolu bir şekil çizer. Bir elips dilimi çizmek için ovali istediğiniz boyuta getirmek için sürükleyin ve daha sonra ilk yarıçap çizgisini tanımlamak için tıklayın. İşaretçinizi ikinci yarıçak çizgisini yerleştirmek istediğiniz yere hareket ettirin ve tıklayın. Bir çember dilimi çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basın.

Yay dilimi

Simge
Çember yayı tarafından tanımlanmış içi dolu bir şekil ile mevcut belgede bir çağ çizgisi çizer. Bir çember bölümü çizmek için çemberi istediğiniz büyüklüye kadar sürükleyin ve daha sonra çapın başlamasını istediğiniz noktasına tıklayın. İşaretçiyi çap çizgisinin bitiş noktası olarak konumlandırmak istediğiniz yere hareket ettirin ve tıklayın. Çember üzerine tıklamanıza gerek yoktur. Bir elips bölümü çizmek için sürüklerken Shift tuşuna basılı tutun.

Text Box

Simge
Yatay metin yönünde mevcut belge içine sürüklediğiniz bir metin kutusu çizer. Belge içerisinde istediğiniz bir yerde metin kutusunu istediğiniz boyutta çizin ve daha metni yapıştırın veya yazın. Dönmüş bir metin elde etmek için metin kutusunu döndürün.

Metin Canlandırma

Simge
Mevcut belge içerisine canlandırılmış metni yatay metin yönünde ekler.

Belirtme çizgisi

Simge
Mevcut belge içerisine taşıdığınızda yatay metin yönünde dikdörtgen belirtme çizgileri ile biten bir çizgi çizer. Belirtme çizgilerinin ilecini çizgileri yeniden boyutlandırmak için sürükleyin. Metin eklemek için belirtme çizgilerinin kenarına tıklayın ve daha sonra metni yapıştırın veya yazın. Dikdörtgen bir belirtme çizgisini yuvarlak bir belirtme çizgisine dönüştürmek için işaretçi el şekline dönüştüğünde en büyük köşeyi sürükleyin.

Temel Şekiller

Belgenize grafik ekleyebileceğiniz Temel Şekiller araç çubuğunu açar.

Simge
Temel Şekiller

Sembol Şekilleri

belgenize grafik ekleyebileceğiniz Sembol Şekilleri araç çubuğunu açar.

Simge
Simge Şekiller

Kalın Oklar

Belgenize grafik ekleyebileceğiniz Kalın Oklar araç çubuğunu açar.

Simge
Kalın Oklar

Akış Çizelgesi

Belgenize grafil ekleyebileceğiniz Akış Çizelgesi araç çubuğunu açar.

Simge
Akış Çizelgeleri

Belirtme çizgisi

Belgenize grafik ekleyebildiğiniz Belirtme araç çubuğunu açar.

Simge
Belirtme Çizgisi

Yıldızlar ve Bayraklar

Belge içerisine grafik ekleyebileceğiniz Yıldızlar ve Afişler araç çubuğu açar.

Simge
Yıldızlar

Noktalar

Çiziminizdeki noktaları düzenlemenize imkan tanır

Yazı Sanatı Galerisi

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Simge
Yazı Sanatı Galerisi

Dosyadan

Simge
Image

Çıkarma Açık/Kapalı

Seçili nesneler için 3B efektlerini açar ve kapatır.

Asya Dil Desteği

Bu komutlar sadece Asya dilleri için desteği Araçlar - Seçenekler - Dil Ayarları - Dilleriçerisinden etkinleştirdikten sonra erişilebilir.

Dikey belirtme çizgisi

Simge
Mevcut belge içerisine taşıdığınızda dikey metin yönünde dikdörtgen belirtme çizgileri ile biten bir çizgi çizer. Belirtme çizgilerinin ilecini çizgileri yeniden boyutlandırmak için sürükleyin. Metin eklemek için belirtme çizgilerinin kenarına tıklayın ve daha sonra metni yapıştırın veya yazın. Dikdörtgen bir belirtme çizgisini yuvarlak bir belirtme çizgisine dönüştürmek için işaretçi el şekline dönüştüğünde en büyük köşeyi sürükleyin. Sadece Asya dil desteği etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Dikey metin

Simge
Mevcut belge içerisine tıkladığınızda ve sürüklediğinizde dikey metin yönü içeren bir metin kutusu içerir. Belge içerisinde herhangi bir yere tıklayın ve daha sonra metni yazın veya yapıştırın. Ayrıca metni eklemek istediğiniz yere imleci taşıyabilir, metin kutusu sürükleyebilir ve daha sonra metin yazabilir veya yapıştırabilirsiniz. Sadece Asya dil desteği etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Related Topics

Çizim çubuğuyla çalışmak için ipuçları.