Visa ritfunktioner

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Klicka om du vill öppna eller stänga verktygsraden Ritverktyg, där du kan du lägga till former, linjer, text och förklaringar i det aktuella dokumentet.

Du kan koppla på och av verktygsraden Ritobjekt i Writer- och Calc-dokument med hjälp av en ikon på standardverktygsraden.

Ikon
Visa ritfunktioner
Tip.png You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.

Markering

Ikon
Här kan du markera objekt i det aktuella dokumentet. Om du vill markera ett objekt klickar du på objektet med pilen. Om du vill markera mer än ett objekt drar du en markeringsram runt objekten. Om du vill lägga till ett objekt i en markering trycker du på Skift och klickar sedan på objektet.

Line

Ikon
Ritar en rät linje där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.
Tip.png Du anger text på en linje genom att dubbelklicka på linjen och skriva eller klistra in texten. Textriktningen motsvarar den riktning du drog i när du ritade linjen. Du kan dölja linjen genom att välja Osynlig i rutan Linjestil på verktygsraden Egenskaper för ritobjekt.

Rektangel

Ikon
Ritar en rektangel där du drar i det aktuella dokumentet. Du kan rita en kvadrat genom att hålla ned Skift medan du drar. Klicka där du vill placera ett hörn av rektangeln och dra till önskad storlek.

Ellips

Ikon
Ritar en oval där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill rita ovalen och dra till önskad storlek. Du kan rita en cirkel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Polygon

Ikon

Ritar en linje som består av en serie raka linjesegment. Rita ett linjesegment genom att dra, klicka där linjesegmentet ska sluta och rita sedan ett nytt linjesegment genom att dra. Dubbelklicka när linjen är färdigritad. Du kan skapa en sluten form genom att dubbelklicka på linjens startpunkt.

Om du håller ner skifttangenten när du ritar infogas de nya punkterna bara i 45 graders vinkel.

Du kan ändra polygonens punkter interaktivt, om du har aktiverat läget Redigera punkter.

Kurva

Ikon
Ritar en jämn Bézierkurva. Klicka där du vill att kurvan ska börja. Dra, släpp och flytta sedan pekaren till den plats där du vill att kurvan ska sluta och klicka. Du kan lägga till ett rakt linjesegment i kurvan genom att flytta pekaren och klicka igen. Dubbelklicka när kurvan är färdigritad. Du kan skapa en sluten form genom att dubbelklicka på kurvans startpunkt. Kurvans båge beror på hur långt du drar.

Frihandslinje

Ikon
Ritar en frihandslinje där du drar med musen i dokumentet. Du avslutar linjen genom att släppa musknappen. Om du vill rita en sluten form släpper du musknappen nära linjens startpunkt.

Cirkelbåge

Ikon
Ritar en båge i det aktuella dokumentet. Du kan rita en båge genom att dra en oval till önskad storlek och sedan klicka där du vill att bågen ska börja. Flytta pekaren till den plats där bågen ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka på ovalen. Du kan rita en cirkelbåge genom att hålla ned Skift medan du drar.

Ellipssektor

Ikon
Ritar en fylld form som definieras av en oval båge och två radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en ellipssektor genom att dra en oval till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats där du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka på ovalen. Du kan rita en cirkelsektor genom att hålla ned Skift medan du drar.

Cirkelsegment

Ikon
Ritar en fylld form som definieras av cirkelbågen och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett cirkelsegment genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan klicka där du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats där du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka på cirkeln. Du kan rita ett ellipssegment genom att hålla ned Skift medan du drar.

Text Box

Ikon
Ritar ett textfält med horisontell textriktning där du drar i det aktuella dokumentet. Dra ett textfält till önskad storlek någonstans i dokumentet, och skriv eller klistra in texten. Rotera textfältet om du vill ha roterad text.

Animerad text

Ikon
Infogar animerad text med horisontell textriktning i det aktuella dokumentet.

Förklaring

Ikon
Ritar en linje som slutar i en rektangulär förklaring med horisontell textriktning från den plats där du drar i det aktuella dokumentet. Du kan förstora och förminska förklaringen genom att dra i handtaget. Om du vill lägga till text, klickar du på förklaringens kant och skriver sedan eller klistrar in texten. Om du vill ändra en rektangulär förklaring till en rundad förklaring, drar du i handtaget i det största hörnet när pekaren ändras till en hand.

Grundformer

Öppnar verktygsraden Grundformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol
Grundformer

Symbolformer

Öppnar verktygsraden Symbolformer från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol
Symbolformer

Blockpilar

Öppnar verktygsraden Blockpilar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol
Blockpilar

Flödesscheman

Öppnar verktygsraden Flödesscheman från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol
Flödesscheman

Förklaringar

Öppnar verktygsraden Förklaringar från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol
Förklaringar

Stjärnor och banderoller

Öppnar verktygsraden Stjärnor och banderoller från vilken du kan infoga grafik i dokumentet.

Symbol
Stjärnor

Punkter

Gör så att du kan redigera punkter i ritobjektet.

Fontwork-galleri

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Symbol
Fontwork-galleri

Från fil

Symbol
Image

Extrusion på/av

Kopplar på och av 3D-effekter för de markerade objekten.

Stöd för asiatiska språk

De här alternativen är tillgängliga först efter att du har aktiverat stöd för asiatiska språk i Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk.

Vertikal förklaring

Ikon
Ritar en linje som slutar i en rektangulär förklaring med vertikal textriktning från den plats där du drar i det aktuella dokumentet. Du kan förstora och förminska förklaringen genom att dra i handtaget. Om du vill lägga till text, klickar du på förklaringens kant och skriver sedan eller klistrar in texten. Du kan ändra en rektangulär förklaring till en rundad förklaring genom att dra det största hörnhandtaget när pekaren ändras till en hand. Endast tillgängligt om stöd för asiatiska språk är aktivt.

Vertikal text

Ikon
Ritar ett textfält med vertikal textriktning där du klickar eller drar i det aktuella dokumentet. Klicka var som helst i dokumentet och skriv eller klistra in texten. Du kan också flytta markören till den plats där du vill lägga till text, dra ett textfält och sedan skriva eller klistra in texten. Endast tillgängligt om stöd för asiatiska språk är aktivt.

Related Topics

Tips om att arbeta med Ritverktygsraden.