Pokaži funkcije risanja

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kliknite, da odprete ali zaprete vrstico Risanje, kjer lahko trenutnemu dokumentu dodajate oblike, črte, besedilo ali oblačke.

Orodno vrstico za risanje programa Writer in Calc lahko vklopite ali izklopite, tako da uporabite ikono na standardni orodni vrstici.

Ikona
Pokaži funkcije risanja
Tip.png Spremenite lahko, kateri gumbi so vidni v orodnih vrsticah. Z desnim klikom orodne vrstice imate dostop do ukaza Vidni gumbi.

Izbor

Ikona
Omogoča izbor predmetov v trenutnem dokumentu. Če želite izbrati predmet, ga kliknite s puščico. Če želite izbrati več predmetov, povlecite okrog predmetov okvir za izbor. Če želite dodati predmet izboru, pritisnite dvigalko in nato kliknite predmet.

Črta

Ikona
V trenutnem dokumentu nariše ravno črto, kamor povlečete. Če želite črto nastaviti na 45 stopinj, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko povlečete.
Tip.png Če želite vnesti besedilo ali črto, dvokliknite črto in natipkajte ali prilepite besedilo. Smer besedila se ujema s smerjo, v katero ste povlekli, da bi narisali črto. Če želite črto skriti, izberite Nevidno v polju Slog črte v vrstici Lastnosti risanega predmeta.

Pravokotnik

Ikona
V trenutnem dokumentu nariše pravokotnike, ko povlečete. Če želite narisati kvadrat, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko povlečete. Kliknite na mesto, kamor bi radi položili kot pravokotnik, in povlecite do želene velikosti.

Elipsa

Ikona
V trenutni dokument nariše oval, ko povlečete. Kliknite na mesto, kjer bi radi narisali oval in ga povlecite do želene velikosti. Če želite narisati krog, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko povlečete.

Mnogokotnik

Ikona

Nariše črto, ki je sestavljena iz niza ravnih odsekov črte. Povlecite, da narišete odsek črte in kliknite, da določite končno točko odseka, nato pa povlecite, da narišete nov odsek. Dvokliknite, da končate z risanjem črte. Če želite ustvariti zaprto obliko, dvokliknite začetno točko črte.

Držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko rišete mnogokotnik, da lahko nove točke nastavite pod kotom 45 stopinj.

Način Uredi točke vam omogoča, da interaktivno spremenite posamezne točke mnogokotnika.

Krivulja

Ikona
Nariše gladko krivuljo Bezier. Kliknite na mesto, na katerem želite začeti krivuljo, povlecite, spustite, nato pa pomaknite kazalko na mesto, kjer želite, da se krivulja konča. Premaknite kazalko in ponovno kliknite, da krivulji dodate raven odsek črte. Dvokliknite, da končate z risanjem krivulje. Če želite ustvariti zaprto obliko, dvokliknite začetno točko črte krivulje. Lok krivulje je določen z razdaljo, do katere povlečete.

Prostoročna črta

Ikona
Nariše prostoročno črto, kjer povlečete po trenutnem dokumentu. Črto zaključite, ko spustite gumb miške. Zaprti lik narišete tako, da spustite gumb miške blizu začetne točke črte.

Lok

Ikona
V trenutnem dokumentu nariše lok. Če želite narisati lok, povlecite oval do želene velikosti in kliknite, da določite začetno točko loka. Premaknite kazalko do mesta, kamor želite postaviti končno točko in kliknite. Ovala ni potrebno klikniti. Če želite narisati lok, ki zasnovan na krogu, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko vlečete.

Izsekana elipsa

Ikona
V trenutnem dokumentu nariše zapolnjeno obliko, ki jo določajo lok ovala in črti polmera. Če želite narisati izsekano elipso, povlecite oval do želene velikosti in kliknite, da določite prvo črto polmera. Premaknite kazalko do mesta, kamor želite postaviti drugo črto polmera in kliknite. Na oval ni potrebno klikniti. Če želite narisati izsekan krog, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko vlečete.

Odsek kroga

Ikona
V trenutnem dokumentu nariše zapolnjeno obliko, ki jo določata lok ovala in črta premera. Če želite narisati odsek, povlecite krog do želene velikosti in kliknite, da določite začetno točko črte premera. Premaknite kazalko do mesta, kamor želite postaviti končno točko premera in kliknite. Kroga ni potrebno klikniti. Če želite narisati odsek elipse, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko povlečete.

Polje z besedilom

Ikona
Nariše okvir z besedilom z vodoravno usmerjenostjo besedila, kjer povlečete v trenutnem dokumentu. Povlecite okvir z besedilom v želeni velikosti kjer koli v dokumentu, nato vnesite ali prilepite besedilo. Za vrtenje besedila zavrtite polje z besedilom.

Animacija besedila

Ikona
V trenutni dokument vstavi animacijo besedila z vodoravno smerjo besedila.

Oblački

Ikona
V trenutnem dokumentu nariše črto, ki se konča v pravokotnem oblačku z vodoravno smerjo besedila, kamor povlečete. Povlecite ročico oblačka, da spremenite njegovo velikost. Če želite dodati besedilo, kliknite rob oblačka in nato natipkajte ali prilepite besedilo. Če želite spremeniti pravokotni oblaček v okroglega, povlecite največji kot ročice, ko se kazalka spremeni v roko.

Osnovni liki

Odpre orodno vrstico za osnovne like, s katero lahko vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona
Osnovni liki

Simbolični liki

Odprite orodno vrstico Simbolični liki, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona
Simbolični liki

Votle puščice

Odprite orodno vrstico Votle puščice, s pomočjo katere vstavite grafike v vaš dokument.

Ikona
Votle puščice

Diagram poteka

Odpre orodno vrstico Diagram poteka, s katero lahko v svoj dokument vnesete grafične elemente.

Ikona
Diagrami poteka

Oblački

Odprite orodno vrstico Oblački, s pomočjo katere lahko vstavite grafiko v vaš dokument.

Ikona
Oblački

Zvezde in pasice

Odpre orodno vrstico Zvezde in pasice, s katero lahko v svoj dokument vstavite različne grafične elemente.

Ikona
Zvezde

Točke

Omogoča urejanje točk risbe.

Stavec

Ikona odpre pogovorno okno Stavec, s pomočjo katerega lahko v svoj dokument vstavite grafično poudarjeno besedilo, česar z običajnim oblikovanjem pisav ni mogoče doseči.

Ikona
Stavec – galerija

Iz datoteke

Slika

Izrivanje vključeno/izključeno

Vklopi ali izklopi učinke 3D za izbrane predmete.

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v Orodja – Možnosti' – Nastavitve jezika – Jeziki'.

Navpični oblački

Ikona
Nariše črto, ki se konča v pravokotnem oblačku z navpično usmerjenostjo besedila, kjer povlečete v trenutnem dokumentu. Za spremembo velikosti oblačka povlecite ročico oblačka. Za dodajanje besedila kliknite rob oblačka in vnesite ali prilepite besedilo. Če želite spremeniti pravokotni oblaček v okroglega, povlecite ročico največjega kota, ko se le-ta spremeni v roko. To je na voljo le, če je omogočena podpora za azijske jezike.

Navpično besedilo

Ikona
Nariše okvir z besedilom z navpično usmerjenostjo besedila, kjer povlečete v trenutnem dokumentu. Kliknite kamor koli v dokument, nato vnesite ali prilepite besedilo. Lahko tudi pomaknete kazalko na mesto, kamor želite dodati besedilo, in besedilo vnesite ali prilepite. To je na voljo le, ko je omogočena podpora za azijske jezike.

Related Topics

Nasveti za delo z vrstico z vrstico Risanje.