Vis tegnefunksjoner

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Trykk her for å åpne eller lukke verktøylinja for tegning. Der vil du finne former, linjer, tekst og snakkebobler som alle kan brukes i dokumentet.

Du kan vise og skjule tegnelinja med en knapp på verktøylinja i Writer og Calc.

Ikon
Vis tegnefunksjoner
Tip.png Du kan endre hvilke knapper som skal vises på verktøylinjene gjennom å høyreklikke på en verktøylinje og velg Synlige knapper kommandoen.

Velg

Ikon
Lar deg velge objekter i det gjeldende dokumentet. Klikk på et objekt med pila for å velge det. Hvis du vil velge mer enn ett objekt, kan du dra en ramme rundt objektene. Du kan også legge til flere objekter i utvalget ved å holde nede «Shift» når du klikker på dem.

Line

Ikon
Tegneer en rett linje. For at retningen på linja skal endres i steg på 45 grader, hold «Shift»-tasten nede når du drar med musa.
Tip.png Du kan skrive tekst langs en linje ved å dobbeltklikke på linja> og skrive eller lime inn tekst. Teksten får samme retning som linja du tegnet inn. Du kan skjule selve linja ved å velge Usynlig i Linjestil-boksen på verktøylinja Egenskaper for tegneobjekt.

Rektangel

Ikon
Tegn en firkant. For å tegne et kvadrat, hold inne Shift-knappen når du drar med musa.

Ellipse

Ikon
Tegn en oval. Marker det ene hjørnet, og dra over til det motsatte slik at du får den størrelsen du vil ha. For å tegne en sirkel, hold inne Shift-knappen når du drar med musa.

Mangekant

Ikon

Tegn sammenhengende linjer. Hold museknappen nede for å dra den første streken, deretter klikker du for hver ny linje du vil legge til. Dobbeltklikk for å avslutte. For å tegne en lukket figur, avslutt den siste linja med å dobbeltklikke der du begynte.

Hold nede «Shift» mens du tegner en mangekant for å tegne nye punkt i 45-graders vinkler.

Med Rediger punkter kan du endre på enkeltpunkter i mangekanten.

Kurve

Ikon
Tegn en glatt Bézier-kurve. Trykk der du vil at kurven skal starte, dra, slipp og flytt musepekeren til der du vil at kurven skal slutte og trykk igjen. Flytt pekeren og trykk en gang til for å legge en rett linje til kurven. dobbeltklikk for å avslutte tegninga. Dobbeltklikk ved starten av kurven for å lage en lukket form. Buen på kurven bestemmes av avstanden.

Frihåndslinje

Ikon
Tegner en friform linje gjennom å holde mujseknappen nede når du flytter musa i dokumentet. For å avslutte linja, slipp opp museknappen. For å tegne en lukket figur, slipp museknappen ved linjas startpunkt .

Bue

Ikon
Tegn en ellipsebue. Trykk ned museknappen i et hjørne og dra det over i det andre på samme måte som når du tegner en oval. Klikk så der du vil ha den første enden, deretter den andre, i retning mot klokka. For å tegne en sirkelbue, hold nede Shift-knappen mens du drar med musa.

Ellipsestykke

Ikon
Tegn en fylt form styrt av buen til en oval og to radiuslinjer i dokumentet. Du tegner en ellipsesektor ved å dra en oval til den størrelsen du vil og så trykke der første radius skal være. Flytt musepekeren til der du vil legge den andre radiusen og trykk. Du trenger ikke trykke på ovalen. Du tegner en sirkelsektor ved å holde nede «Shift» mens du drar.

Sirkelsegment

Ikon
Tegn en del av en oval, der en av sidene er kuttet av langs en strek. Tegn først en oval. Deretter klikker du på det første punktet på linja ovalen skal kuttes med. Så, i retning mot klokka, det andre punktet. Punktene som velges vil ligge på buen som først er valgt, uansett om musepekeren er plassert inni eller utenfor. Hold inne Shift-knappen for å tegne utsnitt av en sirkel.

Tekstfelt

Ikon
Tegner en tekstboks med vannrett tekstretning der du drar i dokumentet. Dra en tekstboks til den størrelsen du vil ha, hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Du kan rotere teksten ved å rotere tekstboksen.

Tekstanimasjon

Ikon
Setter inn animert tekst, vannrett, i det gjeldende dokumentet.

Snakkebobler

Ikon
Tegn en linje som ender i en rektangulær snakkeboble med vannrett tekstretning. Klikk og dra ut linja i dokumentet. Dra i et håndtak på snakkebobla for å endre størrelsen på den. Trykk på kanten av snakkebobla for å skrive eller lime inn tekst. For å endre fra en rektangulær rute til en oval rute kan du dra i de største hjørne-håndtakene når musepekeren skifter til en hånd.

Enkle former

Åpne verktøylinja for enkle former. Formene kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon
Enkle former

Symbolformer

Åpne verktøylinja for symbolformer. Fra denne kan du sette ulike symboler inn i dokumentet.

Ikon
Symbolformer

Blokkpiler

Åpne verktøylinja for blokkpiler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon
Blokkpiler

Flytdiagrammer

Åpner verktøylinja for flytdiagrammersom kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon
Flytdiagram

Snakkebobler

Åpne verktøylinja for snakkebobler som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon
Forklaringer

Stjerner

Åpner verktøylinja for stjerner som kan settes inn som bilder i dokumentet.

Ikon
Stjerner

Punkter

Lar deg redigere punkter i tegninga.

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Ikon
Skriftformingsgalleri

Fra fil

Bilde

3D-effekter på/av

Slår 3D-effekter på eller av for de valgte objektene.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i Verktøy → Innstillinger' → Språkinnstillinger → Språk'.

Loddrette snakkebobler

Ikon
Tegner en linje som ender i en rektangulær snakkeboble med loddrett tekst. Linja kan lages hvor som helst i dokumentet ved å trykke ned venstre museknapp og dra. Du kan endre størrelse på snakkebobla ved å dra i ett av håndtakene. Du legger til tekst ved å trykke på kanten av snakkebobla og skrive eller lime inn teksten. Hvis du vil gjøre en rektangulær snakkeboble om til en oval snakkeboble, kan du dra i det største hjørnehåndtaket når pekeren endres til en hånd. Bare tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er slått på.

Loddrett tekst

Ikon
Tegner en tekstboks med loddrett tekstretning der du trykker og drar i dokumentet. Trykk et sted i dokumentet og skriv eller lim inn teksten. Du kan også flytte musepekeren dit du vil legge inn teksten, dra en tekstboks, og så skrive eller lime inn teksten. Bare tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er slått på.

Related Topics

Tips for arbeid med verktøylinja Tegning