Näytä piirrostoiminnot

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Napsauttamalla avataan tai suljetaan Piirros-palkki, jonka välineillä käsiteltävään asiakirjaan lisätään kuvioita, viivoja, tehostetekstejä ja puhekuplia.

Writer- ja Calc-asiakirjoissa voidaan piirrospalkin piilossa ja esilläoloa vuorotella käyttäen oletuspalkin kuvakepainiketta.

Piirtämiskuvake, jossa liitu ja viiva
Näytä piirrostoiminnot
Tip.png You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.

Valinta

Osoitinkuvake, ääriviivanuoli klo 11:een
Valitse-kuvake tekee mahdolliseksi käsiteltävän asiakirjan objektien valinnan. Objekti valitaan napsauttamalla nuolella. Useiden objektien valinta tehdään vetämällä valintakehys objektien ympärille. Aiempaan valintaan lisätään uusi objekti painamalla Vaihto-näppäintä valittaessa objektia.

Line

Viivakuvake
Käsiteltävään asiakirjaan piirretään vetämällä jana. Painamalla Vaihto-näppäintä vedettäessä, viivan suunta rajoittuu 45 asteen kerrannaisiin.
Tip.png Tekstiä saadaan viivalle kaksoisnapsauttamalla viivaa ja kirjoittamalla tai liittämällä teksti. Tekstin suunta vastaa viivan vetosuuntaa. Viivan voi piilottaa valitsemalla Näkymätön-tyylin Piirroksen ominaisuudet -palkin Viivatyyli-ruudusta .

Suorakulmio

Suorakulmiokuvake, sininen täyte
Käsiteltävään asiakirjaan piirretään suorakaide vetämällä. Neliötä piirrettäessä painetaan Vaihto-näppäintä vedettäessä. Napsautetaan ensin aloituskulman kohdalla ja vedetään sitten tarkoitettuun kokoon.

Soikio

Soikiokuvake, sininen täyte
Käsiteltävään asiakirjaan piirretään vetämällä ellipsi. Napsautetaan aloituskohdalla ja vedetään soikio sitten tarkoitettuun kokoon. Ympyrää piirrettäessä painetaan Vaihto-näppäintä vedettäessä.

Monikulmio

Kuvake, jossa murtoviiva

Piirretään murtoviiva, joka koostuu suorista osaviivoista eli janoista. Osaviivat piirretään vetämällä ja sen loppupiste määritetään napsauttamalla. Tämä jälkeen piirretään vetämällä uusi jana. Kaksoisnapsautus viimeistelee murtoviivan piirtämisen. Suljetun monikulmion piirtämiseksi kaksoisnapsautetaan lopuksi alkupistettä.

Painamalla Vaihto-näppäintä vedettäessä, osaviivat piirtyvät suunnaltaan 45 asteen kerrannaisina.

Muokkaa pisteitä -tilassa voidaan monikulmion yksittäisiä pisteitä muokata vuorovaikutteisesti.

Käyrä

Kuvake, jossa kaarta sivuava jana
Piirretään kaartuvia Bezier-käyriä. Napsautetaan käyrän alkupistettä, vedetään, vapautetaan ja siirretään osoitin sitten sinne, mihin käyrä halutaan päättyvän. Siirretään osoitinta ja napsautetaan uudestaan janan lisäämiseksi käyrään. Kaksoisnapsautus viimeistelee piirtämisen. Suljettu käyrä syntyy kaksoisnapsautettaessa lopuksi aloituspistettä. Vetämisen pituus määrää käyrän kaarevuuden.

Vapaamuotoinen viiva

Kuvake, jossa liitu ja viiva
Piirretään vapaamuotoinen viiva vetämällä. Viivan lopussa vapautetaan hiiren painike. Suljettu viiva saadaan aikaan vapauttamalla hiiren painike lähellä viivan aloituskohtaa.

Kaari

Kaarikuvake, auki yläoikealta
Piirretään kaari käsiteltävään asiakirjaan. Ensiksi saadaan vetämällä tulokseksi sopivan kokoinen soikiopohja. Sen kehää apuna käyttäen napsautetaan kaaren alkupisteen ja loppupisteen suunnalla. Napsautusten ei tarvitse osua soikioon. Ympyräkaarta piirrettäessä painetaan Vaihto-näppäintä pohjakuviota vedettäessä.

Soikion lohko

Kuvake, jossa sinitäytteinen soikio, sektori puuttuen
Piirretään käsiteltävään asiakirjaan täytteinen kuvio, jonka määrittää ellipsin kaari ja kaksi sädettä. Soikiolohkon piirtämiseksi vedetään pohjaellipsi haluttuun kokoon ja napsautetaan sitten aiotun sektorin säteitä vastaavissa kohdissa. Napsautusten ei tarvitse osua soikioon. Kun luodaan ympyräsektori, painetaan Vaihto-näppäintä vedettäessä pohjakuviota.

Ympyrän segmentti

Ympyräkuvake, segmentti poistettuna yläoikealta
Piirretään käsiteltävään asiakirjaan täytteinen kuvio, jonka määrittää ympyrän kaari ja jänne. Ympyräsegmentti piirretään vetämällä aluksi ympyrä halutun kokoiseksi ja napsauttamalla sitten jänteen molempia päitä vastaavilla suunnilla. Soikiosegmenttiä piirrettäessä vedetään pohjakuvio Vaihto-näppäintä painaen.

Text Box

Kuvake, jossa iso T
Vedetään käsiteltävään asiakirjaan tekstiruutu, jossa teksti on vaakasuorassa. Vedetään tarvittavan kokoinen tekstiruutu vapaavalintaiseen paikkaan dokumentissa. Sitten kirjoitetaan tai liitetään teksti. Kierrettäessä tekstiruutua kiertyy kirjoituskin.

Tekstianimaatio

Kuvake, jossa T ja sen alla nuolet
Lisätään käsiteltävään asiakirjaan tekstianimaatio vaakatekstein.

Kuvatekstit

Kuvake, jossa puhekupla vaakaviivoin
Piirretään käsiteltävään asiakirjaan vetämällä viiva, joka päättyy vaakatekstiseen suorakulmaiseen kuvatekstiin. Vetämällä kuvatekstin kahvasta sen kokoa voidaan muuttaa. Kirjoitus lisätään ensin napsauttamalla kuvatekstin reunaa ja sitten kirjoittamalla tai lisäämällä teksti. Suorakulmainen kuvateksti muutetaan pyöristetyksi puhekuplaksi vetämällä suurimmasta kulmakahvasta, kun osoittimessa on käsikuva.

Peruskuviot

Avataan Peruskuviot-työkalupalkki, jota voi käyttää asiakirjan kuvituksen lisäämiseen.

Kuvake
Peruskuviot

Symbolikuviot

Avataan Symbolikuviot-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Kuvake
Symbolikuviot

Nuolikuviot

Avataan nuolikuviot-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Kuvake
Nuolikuviot

Vuokaaviot

Avataan Vuokaavio-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Kuvake
Vuokaaviot

Kuvatekstit

Avataan Kuvatekstit-palkki, josta voidaan lisätä puhekuplia asiakirjaan.

Kuvake
Kuvatekstit

Tähtikuviot

Avataan Tähtikuviot-työkalupalkki, josta asiakirjan kuvitusta voidaan lisätä.

Kuvake
Tähtikuviot

Pisteet

Toiminnolla muokataan pisteitä piirroksessa.

Fonttipajan galleria

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Kuvake
Fonttipajan galleria

Tiedostosta

Lisäämiskuvake, jossa kolme kuvioa
Image

Pursotus käytössä / poissa käytöstä

Kytkee 3D-efektit päälle ja pois valituissa objekteissa.

Aasialaisten kielten tuki

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä vain, kun parannettu kielituki aasialaisten kielten käyttöön on valittu Työkalut - Asetukset - Kieliasetukset - Kielet-lehdeltä.

Pystysuuntaiset kuvatekstit

Kuvake, jossa puhekupla pystyviivoin
Piirretään käsiteltävään asiakirjaan vetämällä viiva, joka päättyy pystytekstiseen suorakulmaiseen kuvatekstiin. Vetämällä kuvatekstin kahvasta sen kokoa voidaan muuttaa. Kirjoitus lisätään ensin napsauttamalla kuvatekstin reunaa ja sitten kirjoittamalla tai lisäämällä teksti. Suorakulmainen kuvateksti muutetaan pyöristetyksi puhekuplaksi vetämällä suurimmasta kulmakahvasta, kun osoittimessa on käsikuva. Käytettävissä vain aasialaisten kielten tuen kera.

Pystysuuntainen teksti

Kuvake, jossa kaatunut T
Piirretään käsiteltävään asiakirjaan tekstiruutu, jossa teksti on pystysuorassa, joko napsauttamalla tai vetämällä. Napsautetaan vapaavalintaisesti asiakirjassa ja sitten kirjoitetaan tai liitetään teksti. Tekstiruutu voidaan myös luoda vetämällä ja sitten kirjoittaa tai liittää teksti. Käytettävissä vain aasialaisten kielten tuen kera.

Related Topics

Vihjeitä Piirros-palkin käyttämiseen.