Välja dokumentspråk

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Det språk du valt för dokumentet avgör vilken ordlista som används för stavningskontroll, synonymlexikon och avstavning, decimalkomma och tusentalsavgränsare samt standardvalutaformat.

 • Det språk du väljer gäller hela dokumentet.
 • Inom ett dokument kan du använda olika språk på olika styckeformatmallar. Detta gäller före språket för hela dokumentet.
 • Du kan tilldela ett språk till markerade delar av texten i ett stycke, antingen genom direkt formatering eller med en teckenformatmall. Den här tilldelningen gäller före styckeformatmallar och dokumentspråk.

Välja språk för hela dokumentet

 1. Välj Verktyg – Alternativ. Gå till Språkinställningar – Språk.
 2. Under Standardspråk för dokument väljer du vilket språk som ska användas för alla nya dokument. Om du markerar Bara för det aktuella dokumentet kommer språket endast att gälla det dokument som du arbetar med. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

Välja språk för en styckeformatmall

 1. Placera markören i det stycke vars styckeformatmall du vill redigera.
 2. Öppna snabbmenyn och välj Redigera styckeformatmall. Dialogrutan Styckeformatmall öppnas.
 3. Klicka på fliken Teckensnitt.
 4. Välj Språk och klicka på OK.

  Alla stycken som är formaterade med den aktuella styckeformatmallen kommer att få det språk du anger.

Tilldela markerad text språk direkt

 1. Markera texten som du vill tilldela ett språk.
 2. Välj Format - Tecken. Dialogrutan Tecken öppnas.
 3. Klicka på fliken Teckensnitt.
 4. Välj Språk och klicka på OK.

I LibreOffice Calc väljer du Format - Cell och gör på samma sätt.

Välja språk för teckenformatmall

 1. Öppna fönstret Formatmallar och formatering och klicka på ikonen Teckenformatmallar.
 2. Klicka på namnet på den teckenformatmall som du vill använda ett annat språk på.
 3. Öppna sedan snabbmenyn i fönstret Formatmallar och formatering och markera Ändra. Då öppnas dialogrutan Teckenformatmall.
 4. Klicka på fliken Teckensnitt.
 5. Välj Språk och klicka på OK.

  Nu kan du tillämpa teckenformatmallen på den markerade texten.

Lägg till fler textspråk

 1. Ordlistor tillhandahålls och installeras som paket. Välj Verktyg - Språk - Fler ordlistor online för att öppna sidan med ordlistor i din standardwebbläsare.
 2. Välj en ordlista i listan med beskrivningar. Klicka på beskrivningens överskrift för den ordlista du vill hämta.
 3. Klicka på ikonen Hämta på nästa sida för att hämta ordlistepaketet. Notera till vilken mapp webbläsaren hämtar filen. Hämta ytterligare ordlistor om du vill.
 4. I LibreOffice installerar du de hämtade paketen genom att välja Verktyg - Pakethanteraren och klicka på Lägg till.
 5. När du har installerat paketen bör du stänga LibreOffice (inklusive Snabbstart) och starta om.

Ange språk för användargränssnitt

Med standardinstallationen av programvaran från LibreOffice får du ett användargränssnitt på valfritt språk.

De flesta användare laddar ner versionen på amerikansk engelska, där menykommandon och hjälpavsnitt är på engelska. Om du vill att menyerna (och hjälpavsnitten om de finns tillgängliga på ditt språk) ska visas på ett annat språk byter du språk för användargränssnittet på följande sätt.

 1. Choose Tools - Options' - Language Settings - Languages'.
 2. Välj ett annat språk för användargränssnittet i listrutan "Användargränssnitt".
 3. Klicka OK för att starta om LibreOffice.
 4. Om listrutan inte visar det språk du vill ha, se "Lägga till fler språk för användargränssnitt".

Lägga till fler språk för användargränssnitt

Om du använder LibreOffice-paket från din Linuxdistribution, följ nedanstående steg.

 1. Stäng LibreOffice (stäng också Snabbstart om du har aktiverat det).
 2. Öppna den pakethanterare som du tycker bäst om och leta efter LibreOffice språkpaket. Installera sedan det språk som du vill använda.

Om du laddade ner LibreOffice paketen från LibreOffice hemsida så följ instruktionerna nedan.

 1. Öppna din webbläsare och skriv in adressen http://sv.libreoffice.org/ladda-ner-libreoffice/
 2. Välj och ladda ner rätt språkpaket för din version av LibreOffice-programvaran.
 3. Stäng LibreOffice (stäng också Snabbstart om du har aktiverat det).
 4. Installera språkpaketet. Packa upp tar.gz-filen och installera paketen enligt den praxis som råder för din plattform.
  Närliggande ämnen

Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk

Format - Tecken - Teckensnitt