Wybieranie języka dokumentu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Od języka wybranego dla dokumentu zależy słownik stosowany podczas sprawdzania pisowni, wybór słownika słownika wyrazów bliskoznacznych, reguły dzielenia wyrazów, separatory części dziesiętnych i tysięcy oraz format waluty.

 • Wybrany język ma zastosowanie dla całego dokumentu.
 • W ramach dokumentu dla każdego stylu akapitu można określić inny język. Takie określenie języka ma priorytet wyższy od języka określonego dla całego dokumentu.
 • Język można określić dla wybranych fragmentów tekstu w akapicie, stosując bezpośrednie formatowanie lub styl znaków. Takie określenie języka ma wyższy priorytet od stylu akapitu i języka dokumentu.

Określanie języka całego dokumentu

 1. Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje. Przejdź do pozycji Ustawienia językowe – Języki.
 2. W części Domyślny język dokumentów wybierz język, jaki ma być stosowany dla wszystkich nowo utworzonych dokumentów. Zaznaczenie opcji Tylko w bieżącym dokumencie powoduje, że wybór dotyczy tylko bieżącego dokumentu. Zamknij okno dialogowe, klikając przycisk OK.

Określanie języka stylu akapitu

 1. Umieść kursor w obszarze akapitu, którego styl chcesz zmienić.
 2. Otwórz menu kontekstowe i wybierz polecenie Edycja stylu akapitu. Zostanie otwarte okno dialogowe Styl akapitu.
 3. Wybierz zakładkę Czcionka.
 4. Wybierz Język, a następnie kliknij przycisk OK.

  We wszystkich akapitach sformatowanych z użyciem bieżącego stylu będzie określony wybrany język.

Określanie języka bezpośrednio dla wybranego tekstu

 1. Zaznacz tekst, dla którego chcesz określić język.
 2. Wybierz Format - Znak. Zostanie otwarte okno dialogowe Znak.
 3. Wybierz zakładkę Czcionka.
 4. Wybierz Język, a następnie kliknij przycisk OK.

W programie LibreOffice Calc wybierz Format - Komórki, a następnie postępuj zgodnie z przedstawionym opisem.

Określanie języka stylu znaków

 1. Otwórz okno Style i formatowanie i kliknij ikonę Style znaków.
 2. Kliknij nazwę stylu znaków, dla którego chcesz określić inną nazwę.
 3. Następnie otwórz menu kontekstowe okna Style i formatowanie i wybierz pozycję Modyfikuj. Zostanie otwarte okno dialogowe Styl znaków.
 4. Wybierz zakładkę Czcionka.
 5. Wybierz Język, a następnie kliknij przycisk OK.

  Teraz można zastosować taki styl znaków do wybranego tekstu.

Dodawanie kolejnych języków tekstu

 1. Słowniki są rozpowszechniane i instalowane jako rozszerzenia. Aby otworzyć stronę ze słownikami w domyślnej przeglądarce, wybierz opcję Narzędzia – Język – Więcej słowników on-line.
 2. Wybierz słownik z listy. Kliknij w opisie słownika ten nagłówek, który chcesz zainstalować.
 3. Na następnej stronie kliknij ikonę Pobierz, aby pobrać rozszerzenie ze słownikiem. Zwróć uwagę na nazwę folderu, do którego przeglądarka pobierze plik. Pobierz dodatkowe słowniki zgodnie z zapotrzebowaniem.
 4. Aby zainstalować pobrane rozszerzenia, w programie LibreOffice wybierz polecenie Narzędzia – Menedżer rozszerzeń i kliknij przycisk Dodaj.
 5. Po zainstalowaniu wszystkich rozszerzeń zamknij program LibreOffice (włącznie z modułem Szybkie uruchamianie) i uruchom go ponownie.

Ustawienie języka interfejsu użytkownika

Standardowa instalacja programu LibreOffice zapewnia interfejs użytkownika w wybranym języku.

Większość użytkowników pobiera wersję w języku amerykańskim angielskim zawierającą angielskie polecenia menu i angielską pomoc online. Aby korzystać z innych języków menu (oraz pomocy online, jeśli jest dostępna w tym języku), zmień język interfejsu użytkownika w sposób podany poniżej.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia - Opcje' - Ustawienia językowe - Języki'.
 2. Wybierz inny język interfejsu użytkownika w polu listy „Interfejs użytkownika”.
 3. Kliknij OK i uruchom ponownie oprogramowanie LibreOffice.
 4. Jeśli pole listy nie zawiera wymaganego języka, zobacz „Dodawanie kolejnych języków interfejsu użytkownika”.

Dodawanie kolejnych języków interfejsu użytkownika

Jeśli używasz pakietów LibreOffice dostarczonych wraz z dystrybucją Linuksa z której korzystasz, wykonaj poniższe kroki.

 1. Zamknij program LibreOffice (także zamknąć szybkie uruchamianie, jeżeli go uruchomiłeś).
 2. Otwórz program do zarządzania pakietami, poszukaj pakietów językowych LibreOffice i zainstaluj te języki których chcesz używać.

Jeśli pakiety LibreOffice pobrano ze strony głównej LibreOffice , wykonaj następujące kroki.

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź pod adres http://www.libreoffice.org/download/
 2. Wybierz i pobierz odpowiedni pakiet językowy dla posiadanej wersji LibreOffice.
 3. Zamknij program LibreOffice (także zamknąć szybkie uruchamianie, jeżeli go uruchomiłeś).
 4. Zainstaluj pakiet językowy. Rozpakuj plik tar.gz i zainstaluj pakiety w sposób właściwy dla platformy na której pracujesz.
  Tematy pokrewne

Narzędzia – Opcje – Ustawienia językowe – Języki

Format - Znak - Czcionka