Documenttaal selecteren

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

De taal die u selecteert voor uw document specificeert, onder andere, de gebruikte woordenlijst voor de spellingcontrole, synoniemenfunctie en woordafbreking, het te gebruiken decimale en scheidingsteken voor duizendtallen en de standaard valutaopmaak.

 • In principe is de geselecteerde taal op het hele document van toepassing.
 • In het document kunt u een aparte taal toepassen op een willekeurig Alinea-opmaakprofiel. Dit heeft prioriteit boven de taal voor het hele document.
 • Binnen een alinea kunt u een taal toekennen aan geselecteerde stukken tekst óf door directe opmaak óf via een Tekenopmaakprofiel. Deze toekenning heeft dan prioriteit boven de Alinea-opmaak en documenttaal.

Een taal voor het hele document selecteren

 1. Kies Extra - Opties. Ga naar Taalinstellingen - Talen.
 2. Selecteer onder Standaardtalen van de documenten de documenttaal voor alle nieuw gemaakte documenten. Als u Alleen voor het huidige document markeert zal uw keuze alleen van toepassing zijn op het huidige document. Sluit het dialoogvenster met OK.

Een taal voor een Alinea-opmaakprofiel selecteren

 1. Plaats de cursor in de alinea waarvan u het Alinea-opmaakprofiel wilt bewerken.
 2. Open het contextmenu en selecteer Alinea-opmaakprofiel bewerken. Dit opent het dialoogvenster Alinea-opmaakprofiel.
 3. Selecteer de Lettertype tab.
 4. Selecteer de Taal en klik op OK.

  Nu zullen alle alinea's die opgemaakt zijn met het huidige Alinea-opmaakprofiel, de geselecteerde taal hebben.

Een taal direct op geselecteerde tekst toepassen

 1. Selecteer de tekst waarop u een taal wilt toepassen.
 2. Kies Opmaak - Teken. Dit opent het dialoogvenster Teken.
 3. Selecteer de Lettertype tab.
 4. Selecteer de Taal en klik op OK.

Kies in LibreOffice Calc Opmaak - Cellen en ga overeenkomstig te werk.

Een taal voor een Tekenopmaakprofiel selecteren

 1. Open het venster Stijlen en opmaak en klik op het pictogram Tekenopmaakprofielen.
 2. Klik op de naam van het Tekenopmaakprofiel waarop u een andere taal wilt toepassen.
 3. Open dan het contextmenu in de Stylist en selecteer Wijzigen. Dit opent het dialoogvenster Tekenopmaakprofiel.
 4. Selecteer de Lettertype tab.
 5. Selecteer de Taal en klik op OK.

  Nu kunt u het Tekenopmaakprofiel op uw geselecteerde tekst toepassen.

Meer talen voor tekst toevoegen

 1. Woordenlijsten worden verschaft en geïnstalleerd als extensies. Kies Extra - Taal - Meer woordenlijsten online om de pagina met woordenlijsten in uw standaard webbrowser te openen.
 2. Selecteer een woordenlijst uit de lijst met beschrijvingen. Klik op de koptekst in een beschrijving van een woordenlijst die u wilt ophalen.
 3. Klik, op de volgende pagina, op het pictogram Get It om de woordenlijst-extensie te downloaden. Onthoud de mapnaam waar de browser het bestand plaatst. Download aanvulende woordenlijsten als u wilt.
 4. Kies, in LibreOffice, Extra - Extensiebeheer en klik op Toevoegen om de gedownloade extensies te installeren.
 5. U moet LibreOffice (inclusief de SnelStarter) afsluiten en opnieuw starten nadat u de extensies hebt geïnstalleerd.

Taal instellen voor de gebruikersinterface

Een standaard installatie van LibreOffice-software zal u de gebruikersinterface (UI) van de door u gekozen taal geven.

De meeste gebruikers downloaden de Amerikaans-Engelse versie, welke u Engelse menuopdrachten en Engelese help voor de toepassing geeft. Indien u een andere taal voor de menu's (en voor de help voor de toepassingen, indien beschikbaar in die taal), wijzig dan de UI-taal als volgt.

 1. Kies Extra - Opties' - Taalinstellingen - Talen'.
 2. Selecteer een andere taal voor de gebruikersinterface in de keuzelijst "Gebruikersinterface".
 3. Klik OK en herstart de LibreOffice-software
 4. Als de keuzelijst de door u gewenste taal niet bevat, zie "Meer talen toevoegen voor de gebruikersinterface".

Meer talen toevoegen voor de gebruikersinterface

Als u LibreOffice-pakketten gebruikt, onderhouden door uw Linux-distributie, volg dan de onderstaande stappen.

 1. Sluit de LibreOffice-software (sluit ook de Snelstarter, als u die ingeschakeld hebt).
 2. Open uw favoriet pakketmanager, zoek naar LibreOffice-taalpakketten en installeer de taal die u wilt gaan gebruiken.

Als u LibreOffice-pakketten downloadde van de LibreOffice-website, volg dan onderstaande stappen.

 1. Open uw Webbrowser en voer http://www.libreoffice.org/download/ in
 2. Selecteer en download het juiste taalpakket voor uw versie van de LibreOffice-software.
 3. Sluit de LibreOffice-software (sluit ook de Snelstarter, als u die ingeschakeld hebt).
 4. Installeer het taalpakket. Pak het tar.gz-bestand uit en installeer het pakket overeenkomstig de voorschriften van uw platform.
  Verwante onderwerpen

Extra - Opties - Taalinstellingen - Talen

Opmaak - Teken - Lettertype