Výběr jazyka dokumentu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Jazyk, který zvolíte pro dokument, určuje slovník použitý pro kontrolu pravopisu, slovník synonym a dělení slov, oddělovač tisíců a desetinný oddělovač a výchozí formát měny.

 • Zvolený jazyk se použije pro celý dokument.
 • V rámci dokumentu je možné v libovolném stylu odstavce použít i jiný jazyk. Ten má potom vyšší prioritu než jazyk celého dokumentu.
 • Jazyk můžete přiřadit označené části textu v odstavci, buď přímým formátováním, nebo znakovým stylem. Toto přiřazení má přednost před stylem odstavce a jazykem dokumentu.

Výběr jazyka celého dokumentu

 1. Zvolte Nástroje - Možnosti. Přejděte na Jazyková nastavení - Jazyky.
 2. V části Výchozí jazyky pro dokumenty vyberte jazyk dokumentu pro nově vytvořené dokumenty. Pokud zaškrtnete pole Pouze pro současný dokument, vaše volba se použije pouze pro současný dokument. Zavřete dialog tlačítkem OK.

Výběr jazyka stylu odstavce

 1. Umístěte kurzor do odstavce, jehož styl chcete upravit.
 2. Otevřete místní nabídku a zvolte Upravit styl odstavce. Zobrazí se dialog Styl odstavce.
 3. Vyberte kartu Písmo.
 4. Vyberte Jazyk a klepněte na OK.

  Všechny odstavce formátované tímto stylem budou mít vybraný jazyk.

Použití jiného jazyka přímo ve vybraném textu

 1. Vyberte část textu, ve které chcete použít daný jazyk.
 2. Zvolte Formát - Znak. Otevře se dialog Znak.
 3. Vyberte kartu Písmo.
 4. Vyberte Jazyk a klepněte na OK.

V LibreOffice Calc zvolte Formát - Buňky a dále postupujte stejně.

Výběr jazyka znakového stylu

 1. Otevřete okno Styly a formátování a klepněte na ikonu Znakové styly.
 2. Klepněte na název znakového stylu, pro který chcete jiný jazyk použít.
 3. Otevřete místní nabídku v okně Styly a formátování a zvolte Upravit. Otevře se dialogové okno Znakový styl.
 4. Vyberte kartu Písmo.
 5. Vyberte Jazyk a klepněte na OK.

  Nyní můžete znakový styl použít ve vybraném textu.

Doplnění dalších jazyků

 1. Slovníky jsou dodávány a instalovány jako rozšíření. Volbou Nástroje - Jazyk - Více slovníku online otevřete ve výchozím webovém prohlížeči stránku se slovníky.
 2. Vyberte si slovník ze seznamu. Klepněte na nadpis popisu slovníku, který chcete získat.
 3. Na následující stránce klepnutím na ikonu Get It rozšíření se slovníkem stáhnete. Zapamatujte si název složky, do které prohlížeč soubor stáhl. Stáhněte další slovníky podle potřeby.
 4. V LibreOffice zvolte Nástroje - Správce rozšíření, pro instalaci staženého rozšíření klepněte na Přidat.
 5. Po instalaci rozšíření byste měli LibreOffice zavřít (včetně Rychlého spuštění) a znovu spustit.

Nastavení jazyka uživatelského rozhraní

Běžná instalace LibreOffice poskytuje možnost mít uživatelské rozhraní ve zvoleném jazyce.

Většina uživatelů stáhne anglickou (USA) verzi, která poskytuje hlavní nabídku a nápovědu v angličtině. Pokud si přejete jiný jazyk pro hlavní nabídku (a pro nápovědu, je-li dostupná pro daný jazyk), změňte jazyk uživatelského rozhraní tímto způsobem:

 1. Zvolte Nástroje - Možnosti' - Jazyková nastavení - Jazyky'.
 2. V seznamu "Uživatelské rozhraní" vyberte jiný jazyk.
 3. Klepněte na OK a restartujte LibreOffice.
 4. Pokud v seznamu nenajdete požadovaný jazyk, postupujte podle pokynů v části "Doplnění jazyků uživatelského rozhraní".

Doplnění jazyků uživatelského rozhraní

Používáte-li balíky LibreOffice spravované linuxovou distribucí, postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Ukončete LibreOffice (a také Rychlé spuštění, je-li zapnuto).
 2. Otevřete svého oblíbeného správce balíků, najděte jazykové balíky LibreOffice a nainstalujte jazyky, které chcete používat.

Pokud jste stáhli balíky LibreOffice z hlavních webových stránek LibreOffice, postupujte podle kroků níže.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte http://cs.libreoffice.org/download/
 2. Vyberte a stáhněte správný jazykový balík pro danou verzi LibreOffice.
 3. Ukončete LibreOffice (a také Rychlé spuštění, je-li zapnuto).
 4. Nainstalujte jazykový balík. Rozbalte soubor tar.gz a nainstalujte balíky způsobem běžným ve vašem operačním systému.
  Související témata

Nástroje - Možnosti - Jazyková nastavení - Jazyky

Formát - Znak - Písmo