Избиране на езика на документа

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Езикът, който изберете за документа, определя речника, използван за проверка на правописа, синонимния речник и сричкопренасянето, използваните разделители за десетични дроби и хиляди, както и подразбирания формат за парични суми.

 • Избраният от вас език се отнася за целия документ.
 • В рамките на документа можете да приложите различен език върху всеки абзацен стил. Той има предимство пред езика на целия документ.
 • Можете да приписвате език и на избрани откъси от текст вътре в абзац, както чрез пряко форматиране, така и чрез знаков стил. Така приписаният език има предимство пред абзацния стил и езика на документа.

Избиране на език за целия документ

 1. Изберете Инструменти - Настройки, а след това – Езикови настройки - Езици.
 2. В Подразбирани езици за документи изберете езика за всички създавани по-нататък документи. Ако отметнете Само за текущия документ, изборът ви ще се отнася само за текущия документ. Затворете диалоговия прозорец с OK.

Избиране на език за абзацен стил

 1. Поставете курсора в абзаца, чийто абзацен стил искате да промените.
 2. Отворете контекстното меню и изберете Редактиране на стила на абзаца. Ще се отвори диалоговият прозорец Стил за абзаци.
 3. Изберете раздела Шрифт.
 4. Изберете езика в списъка Език и натиснете OK.

  Асички абзаци, форматирани с текущия абзацен стил, ще преминат към избрания език.

Пряко прилагане на език върху избран текст

 1. Изберете текста, на който искате да припишете даден език.
 2. Изберете Форматиране - Знак. Ще се отвори диалоговият прозорец Знак.
 3. Изберете раздела Шрифт.
 4. Изберете езика в списъка Език и натиснете OK.

В LibreOffice Calc изберете Форматиране - Клетки и продължете по съответния начин.

Избиране на език за знаков стил

 1. Отворете прозореца Стилове и формати и щракнете върху иконата Знакови стилове.
 2. Щракнете върху името на знаковия стил, на който желаете да припишете друг език.
 3. После отворете контекстното меню в прозореца Стилове и формати и изберете Промяна. Ще се отвори диалоговият прозорец Знаков стил.
 4. Изберете раздела Шрифт.
 5. Изберете езика в списъка Език и натиснете OK.

  Сега можете да приложите знаковия стил върху избрания от вас текст.

Добавяне на още езици за текст

 1. Речниците се предоставят и инсталират като разширения. Изберете Инструменти - Език - Още речници от Интернет, за да отворите страницата с речниците в подразбирания браузър.
 2. Изберете речник в списъка с описания. Щракнете върху заглавието в описанието на речника, който желаете да вземете.
 3. На следващата страница щракнете върху иконата Get It, за да изтеглите разширението с речника. Запомнете името на папката, в която браузърът изтегля файла. Ако желаете, изтеглете още речници.
 4. В LibreOffice изберете Инструменти - Диспечер на разширения и натиснете „Добавяне“, за да инсталирате изтеглените разширения.
 5. След като инсталирате разширенията, трябва да затворите LibreOffice (включително Quickstarter) и да го рестартирате.

Задаване на езика на потребителския интерфейс

Стандартна инсталация на LibreOffice ви предоставя потребителски интерфейс (ПИ) на избран от вас език.

Повечето потребители изтеглят версията за американски английски, в която менютата и помощта са на английски. Ако желаете друг език за менютата (и за помощта на приложенията, ако е налице за този език), променете езика на ПИ както следва.

 1. Изберете Инструменти - Настройки' - Езикови настройки - Езици'.
 2. Изберете друг език на ПИ в списъка „Потребителски интерфейс“.
 3. Щракнете върху OK и рестартирайте LibreOffice.
 4. Ако списъкът не съдържа желания език, вижте „Добавяне на още езици за ПИ“.

Добавяне на още езици за ПИ

Ако използвате пакетите на LibreOffice, поддържани от вашата дистрибуция на Linux, следвайте долните стъпки.

 1. Затворете LibreOffice (затворете и Quickstarter, ако е включен).
 2. Отворете предпочитания от вас диспечер на пакети, потърсете езиковите пакети на LibreOffice и инсталирайте желаните езици.

Ако сте изтеглили пакетите на LibreOffice от главния уебсайт на LibreOffice, следвайте долните стъпки.

 1. Отворете браузъра си и въведете http://www.libreoffice.org/download/
 2. Изберете и изтеглете съответния езиков пакет за вашата версия на LibreOffice.
 3. Затворете LibreOffice (затворете и Quickstarter, ако е включен).
 4. Инсталирайте езиковия пакет. Разпакетирайте tar.gz файла и инсталирайте пакетите според стандартната процедура за платформата.
  Теми, свързани с показаната

Инструменти - Настройки - Езикови настройки - Езици

Форматиране - Знак - Шрифт