Belgeleri Otomatik Olarak Kaydetmek

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Bir belgeyi her kaydettiğinizde yedekleme dosyası oluşturmak

  1. Araçlar - Seçenekler - Yükle/Kaydet - Genel seçeneğini seçin.
  2. Her zaman yedek kopyası oluştur seçeneğini işaretleyin.

Her zaman yedek kopyası oluştur seçeneği seçildiyse, dosyanın eski sürümü yeni sürümü her kaydettiğinizde yedekleme dizinine kaydedilir.

  • Araçlar - Seçenekler - LibreOffice - Yollar ardından Yedekler yolunu değiştirerek yedek dizinini değiştirebilirsiniz.
  • Yedek kopyası belgeyle aynı isme ama .BAK uzantısına sahiptir. Eğer yedek dizininde aynı isimli başka bir dosya var uyarmadan üzerine yazılır.

Kurtarma bilgisini her n dakikada bir kaydetmek için

  1. Araçlar - Seçenekler - Yükle/Kaydet - Genel seçeneğini seçin.
  2. Otomatik Kaydetme bilgisini kaydetme aralığı seçeneğini işaretleyin ve zaman aralığını seçiniz.

Bu komut çökme anında mevcut belgeyi geri yüklemek için gerekli bilgiyi kaydeder. Ek olarak, çökme anında LibreOffice eğer mümkünse açık bütün belgeler için Otomatik kaydetme bilgisini kaydetmeyi dener.


Related Topics

Belgeleri Başka Biçimlerde Kaydetmek

Dosyaları Kaydetmek

Farklı Kaydet

Araçlar - Seçenekler - Yükle/Kaydet - General

Hata Raporlama Aracı