Spara dokument automatiskt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Så här gör du för att skapa en säkerhetskopia varje gång du sparar ett dokument

  1. Välj Verktyg – Alternativ – Läs in/spara – Allmänt.
  2. Markera rutan Skapa alltid säkerhetskopia.

Om alternativet Skapa alltid säkerhetskopia är markerat, sparas den gamla versionen av filen i katalogen för säkerhetskopiering när den aktuella versionen av filen sparas.

  • Du kan ändra katalog för säkerhetskopiering genom att välja Verktyg – Alternativ – LibreOffice – Sökvägar, och sedan ändra sökväg för Säkerhetskopior i dialogrutan.
  • Säkerhetskopian har samma namn som dokumentet, men får filnamnstillägget .BAK. Om det redan finns en säkerhetskopia i mappen som innehåller säkerhetskopior kommer den att skrivas över utan varningsmeddelande.

Spara återställd information automatiskt var n minut

  1. Välj Verktyg – Alternativ – Läs in/spara – Allmänt.
  2. Markera Spara återställningsinformation var och markera ett tidsintervall.

Det här kommandot sparar den information som behövs för att återställa det aktuella dokumentet om en krasch skulle inträffa. Vid en krasch försöker dessutom LibreOffice att automatiskt spara återställningsinformation för alla öppna dokument, om det är möjligt.


Related Topics

Spara dokument i andra format

Spara dokument

Spara som

Verktyg – Alternativ – Läs in/spara – Allmänt

Felrapporteringsverktyget