Documenten automatisch opslaan

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Zo kunt u een reservekopie maken telkens wanneer u een document opslaat:

  1. Kies Extra - Opties - Laden/Opslaan - Algemeen.
  2. Markeer Altijd een reservekopie maken.

Als de optie Altijd een reservekopie maken is geselecteerd, wordt de oude versie van het bestand in de map voor reservekopieën opgeslagen telkens wanneer u de huidige versie van het bestand opslaat.

  • U kunt de map voor de reservekopie wijzigen door te kiezen Extra - Opties - LibreOffice - Paden, en wijzig het pad Reservekopieën in het dialoogvenster.
  • De reservekopie heeft dezelfde naam als het document, maar de extensie is .BAK. Als de map van de reservekopie al een dergelijk bestand bevat, wordt het zonder waarschuwing overschreven

Zo kunt u herstelinformatie automatisch elke n minuten opslaan:

  1. Kies Extra - Opties - Laden/Opslaan - Algemeen.
  2. Markeer AutoHerstel-informatie opslaan elke en selecteer het tijdsinterval.

Deze opdracht slaat de informatie op die nodig is om het huidige document in geval van een crash te kunnen herstellen. LibreOffice probeert bij een crash ook om automatisch AutoHerstel-informatie voor alle geopende documenten op te slaan.


Related Topics

Documenten opslaan in andere indelingen

Documenten opslaan

Opslaan als

Extra - Opties - Laden/Opslaan - Algemeen

Foutenrapportagefunctie