Lagre dokumenter automatisk

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Lage en sikkerhetskopi av fila hver gang du lagrer et dokument

  1. Vel 'Verktøy → Alternativer' Last inn/Lagre → Generelt.
  2. Merk av for Lag alltid en sikkerhetskopi.

Hvis du har valgt Lag alltid en sikkerhetskopi, lagres den gamle versjonen av fila til mappa for sikkerhetskopier hver gang du lagrer den gjeldende versjonen av fila.

  • For å endre hvorreservekopiene skal lagres, velg Verktøy → Alternativer' → LibreOffice → Stiar' og skriv inn en ny sti for reservekopiene.
  • Sikkerhetskopien har samme navn som dokumentet, men har filtypen .BAK. Hvis mappa for sikkerhetskopier allerede inneholder en fil med dette navnet, overskrives den uten varsel.

Lagre gjenopprettingsinformasjon hvert n minutt

  1. Velg 'Verktøy → Alternativer' Last inn/Lagre → Generelt.
  2. Merk av for Lagre gjenopprettingsinformasjon hvert og velg tidsintervallet du vil bruke.

Denne kommandoen lagrer informasjonen som kreves for å gjenopprette det gjeldende dokumentet hvis programmet krasjer. Hvis et program krasjer, vil LibreOffice også prøve å lagre gjenopprettingsinformasjon for alle åpne dokumenter hvis det er mulig.


Related Topics

Lagre dokumenter i andre formater

Lagre dokumenter

Lagre som

Verktøy → Alternativer → Last inn/Lagre → Generelt

Feilrapporteringsverktøy