Αυτόματη αποθήκευση εγγράφων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα έγγραφο

  1. Επιλέξτε 'Εργαλεία - Επιλογές' - Φόρτωση/Αποθήκευση- Γενικά.
  2. Επιλέξτε Πάντα δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

Αν η επιλογή Πάντα δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι επιλεγμένη, η παλιά έκδοση του αρχείου αποθηκεύεται στο κατάλογο των αντιγράφων ασφάλειας όποτε αποθηκεύετε την τρέχουσα έκδοση του αρχείου.

  • Μπορείτε να αλλάξετε τον κατάλογο αντιγράφων ασφαλείας επιλέγοντας Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice - Διαδρομές', έπειτα αλλάξτε τη διαδρομή Αντίγραφα ασφαλείας στον διάλογο.
  • Το αντίγραφο ασφαλείας έχει το ίδιο όνομα με το έγγραφο, αλλά η επέκταση είναι .BAK. Εάν ο φάκελος αντιγράφων ασφαλείας περιέχει ήδη ένα τέτοιο αρχείο, θα αντικατασταθεί χωρίς προειδοποίηση.

Για αυτόματη αποθήκευση πληροφοριών επαναφοράς κάθε 'ν' λεπτά

  1. Επιλέξτε 'Εργαλεία - Επιλογές' - Φόρτωση/Αποθήκευση- Γενικά.
  2. Επιλέξτε το Αυτόματη αποθήκευση πληροφοριών αυτόματης ανάκτησης κάθε και επιλέξτε το χρονικό διάστημα.

Αυτή η εντολή αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες για την επαναφορά του τρέχοντος εγγράφου σε περίπτωση κατάρρευσης. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση κατάρρευσης το LibreOffice προσπαθεί, αν είναι εφικτό, να αποθηκεύσει αυτόματα πληροφορίες αυτόματης ανάκτησης για όλα τα έγγραφα.


Related Topics

Αποθήκευση εγγράφων σε άλλες μορφές

Αποθήκευση εγγράφων

Αποθήκευση ως

Εργαλεία - Επιλογές - Φόρτωση/Αποθήκευση- Γενικά

Εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων