Automatické ukládání dokumentů

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Vytvoření záložního souboru při každém uložení souboru

  1. Zvolte 'Nástroje - Možnosti' - Načítání/ukládání - Obecné.
  2. Zaškrtněte Vždy vytvořit záložní kopii.

Je-li volba Vždy vytvořit záložní kopii zaškrtnuta, stará verze souboru bude uložena do záložního adresáře pokaždé, když uložíte aktuální verzi souboru.

  • Adresář pro zálohování můžete změnit volbou Nástroje - Možnosti' - LibreOffice - Cesty' a následnou změnou cesty Zálohy v dialogovém okně.
  • Záložní kopie má stejný název jako dokument, ale příponu .BAK. Pokud již záložní složka obsahuje stejný soubor, přepíše se bez upozornění.

Automatické ukládání informací pro obnovení každých x minut

  1. Zvolte 'Nástroje - Možnosti' - Načítání/ukládání - Obecné.
  2. Zaškrtněte pole Informace pro automatické obnovení uložit každých a zvolte časový interval.

Tento příkaz ukládá informace potřebné k obnovení aktuálního dokumentu v případě pádu aplikace. Navíc se, je-li to možné, v případě pádu LibreOffice pokusí automaticky uložit informace pro obnovu všech otevřených dokumentů.


Related Topics

Ukládání dokumentů v jiných formátech

Ukládání dokumentů

Uložit jako

Nástroje - Možnosti - Načítání/ukládání - Obecné

Nástroj pro oznamování chyb