Автоматично записване на документи

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

За създаване на резервно копие при всяко записване на документ

  1. Изберете 'Инструменти - Настройки' - Зареждане/записване - Общи.
  2. Отметнете Резервни копия - винаги.

Ако е отметнато полето Резервни копия - винаги, старата версия на файла се записва в директорията за резервни копия при всяко записване на текущата версия на файла.

  • Можете да смените директорията за резервни копия, като изберете Инструменти - Настройки' - LibreOffice - Пътища' и след това промените пътя Резервни копия в диалоговия прозорец.
  • Резервното копие има същото име като документа, но с разширение .BAK. Ако папката за резервни копия вече съдържа такъв файл, той ще бъде заместен без предупреждения.

За записване на информация за възстановяване през няколко минути

  1. Изберете 'Инструменти - Настройки' - Зареждане/записване - Общи.
  2. Отметнете Съхр. информацията за автовъзстановяване през и изберете времевия интервал.

Тази команда записва информацията, необходима за възстановяване на текущия документ в случай на срив в софтуера. Освен това при срив LibreOffice автоматично се опитва да запише информация за автовъзстановяване на всички отворени документи, ако е възможно.


Related Topics

Записване на документи в други формати

Записване на документи

Записване като

Инструменти - Настройки - Зареждане/записване - Общи

Инструмент за докладване на грешки