Uložit jako

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Uloží aktuální dokument na jiné místo, s jiným názvem či jako jiný typ souboru.

Zvolte Soubor - Uložít jako

Následující část popisuje dialog LibreOfficeUložit jako'. Dialogy LibreOfficeOtevřít a Uložit zapnete volbou Nástroje - Možnosti' - LibreOffice- Obecné a následným výběrem Použít dialogy LibreOffice v oblasti Dialogy Otevřít/Uložit.

Note.png To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.

Připojit se k serveru

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit připojení k různým typům serverů jako WebDAV, FTP, SSH, Windows Share nebo CMIS.

O úroveň výše

Přesune se v hierarchii složek o jednu úroveň výše. Dlouhým klepnutím se přesunete do složek vyšší úrovně.

Ikonka
O úroveň výše

Vytvořit novou složku

Vytvoří novou složku.

Ikonka
Vytvořit novou složku

Oblast míst

Zobrazuje "oblíbená" místa, tj. zástupce místních nebo vzdálených umístění.

Plocha k zobrazení

Zobrazí soubory a složky v aktuální složce.

Název souboru

Zadejte název souboru nebo cestu k souboru. Také je možné zadat URL

Typ souboru

Vyberte formát souboru pro ukládaný dokument. Zobrazí se pouze dokumenty vybraného typu. Typy souborů jsou popsány v části Informace o importních a exportních filtrech.

Exportovat jako PDF

Formáty souborů XML

Warning.png Než dokument uložíte v externím formátu, vždy jej nejprve uložte ve formátu LibreOffice. Při exportu do externího formátu souboru může dojít ke ztrátě některého formátování.

Uložit

Uloží soubor.

Uložit s heslem

Chrání soubor heslem, které musí uživatel zadat při otevření souboru.

Note.png S heslem lze uložit jen dokumenty používající XML formát LibreOffice.

Upravit nastavení filtru

Umožňuje pro některé typy datových souborů nastavit možnosti ukládání sešitu.

Výběr

Exportuje do jiného formátu pouze vybraný grafický objekt LibreOffice Draw a Impress. Pokud toto pole není zaškrtnuto, exportuje se celý dokument.

Note.png Pokud exportujete do kteréhokoliv typu souboru, exportuje se celý dokument.

Related Topics

Ukládání dokumentů

Export textových souborů